De rol van Beatrix is uitgespeeld

De PVV, de SP, D66, GroenLinks, de PvdD en nu ook de PvdA vinden dat de Tweede Kamer in de toekomst de informateur moet aanwijzen, stelt RTL vast. Dat is een ruime meerderheid.
De afgelopen formatie verliep onvoorspelbaar en deels chaotisch. Informateurs wisselden elkaar in hoog tempo af. Het proces daarachter was zeer ondoorzichtig. Zo was er in politiek Den Haag onbegrip over het aanstellen op 21 juli van oud-premier Lubbers tot informateur. De PVV, de VVD en het CDA besloten al snel zonder hem verder te praten. Ook het aanstellen van Tjeenk Willink in september, nadat de drie partijen hadden aangegeven met Opstelten verder te willen, leidde tot gefronste wenkbrauwen.
Dat komt mede omdat in de Grondwet of in het staatsrecht niet staat hoe de formatie van een nieuw kabinet moet verlopen. Het huidige systeem, waarin de Koning na overleg met de fractievoorzitters en zijn vaste adviseurs een besluit neemt, is in de loop der jaren ontstaan. Het is gebaseerd op gewoonterecht.
De exacte inhoud van de gesprekken die koningin Beatrix de afgelopen formatie heeft gevoerd, blijft geheim. Daarom is niet bekend welke adviezen ze heeft gekregen, en op basis van welke adviezen ze besluit een informateur aan te stellen. Alleen de adviezen van de fractievoorzitters worden -sinds de jaren zeventig- openbaar gemaakt.
lees verder bij RTL

Bron(nen):   RTL