Piet Hein Donner: alle sociale huren 120 euro omhoog

Minister Piet Hein Donner (Wonen) werkt aan een plan om alle huren van sociale huurwoningen in één klap met 120 euro op te trekken.
Dat gebeurt door woningen in het puntensysteem extra punten toe te kennen. Een groot aantal woningen ontstijgt daardoor de sociale sector.
Medewerkers van Amsterdamse woningcorporaties hebben dit gemeld, schrijft Het Parool. Wethouders, ambtenaren, corporaties en huurdersorganisaties volgen de ontwikkelingen gespannen, omdat de plannen enorm ingrijpend zijn voor stedelijke gebieden met veel sociale huurwoningen.
Volgens Het Parool zouden in Amsterdam ongeveer 28.000 van de 200.000 sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen na de maatregel. De nieuwe plannen komen in de 'huurbrief 2011', waarin staat met hoeveel procent de huren per 1 juli mogen stijgen. Dit keer wil Donner ook het puntenstelsel aanpassen.
Ambtenaren van Donner willen in het zogeheten woningwaarderingsstelsel alle huizen 25 woonpunten extra toekennen. Eén punt is 4,80 euro waard. Een deel van de woningen wordt daarmee duurder dan 650 euro per maand, de grens voor de vrije sector.
De aanpassingen treffen alleen 'nieuwe huurders'. Dus mensen die in een sociale huurwoning zitten zullen hierdoor helemaal geen zin hebben in verhuizen.

Bron(nen):   Het Parool