Broederschap wil zedelijkheids agenten op Egyptische straten

Van blote vrouwenarmen of (nog erger) blote vrouwenharen moeten sommigen in de islam niet hebben. De moslimbroederschap in Egypte hoort daarbij en heet geopperd dat er een kuisheidspolitie moet komen in de straten van Egypte, net als in Iran en Saoedi-Arabië, die vrouwen wijst op hun zedelijksheidsplichten jegens Allah. Volgens de Jerusalem Post zit de broederschap ook achter vernielingen van heiligdommen van suffi-moslims, objecten van volks-devotie, maar verwerpelijk in de ogen van hen die recht zijn in de leer.
Eerder berichtten we dat er tekenen zijn van scheuring en onenigheid binnen de Broederschap, maar de hoofdstroming laat stapje voor stapje duidelijk zien wat de plannen zijn.

Bron(nen):   Jerusalem Post