Politiecommissaris Amsterdam: ‘Wij gaan niet zomaar achter illegalen aan’

De Amsterdamse politiecommissaris Leo Wilde neemt geen blad voor de mond. Hij uitte felle kritiek op het steeds strengere vreemdelingenbeleid van het kabinet-Rutte.
Volgens Vrij Nederland waren Wildes woorden, vorige week tijdens een debat in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, niet mis te verstaan. De commissaris Diversiteit bij de Amsterdamse politie en voormalig hoofd van de vreemdelingendienst, vroeg zich hardop af waar we mee bezig zijn. 'Met rijkdom te beschermen van onszelf? 


Ook vroeg hij zich af wanneer mensen kansen op leven wordt ontnomen, hoe zich dat verhoudt tot artikel 1 van de grondwet. Daarin heeft immers iedereen in gelijke mate recht op veiligheid en vrijheid. ‘Het is met name dat artikel 1 van onze grondwet dat niet gediend wordt met dit vreemdelingenbeleid', zei de politiecommissaris.

Wilde hekelde volgens Vrij Nederland het plan van asielminister Gerd Leers om illegaliteit strafbaar te stellen. 'Wij gaan nu niet zomaar achter illegalen aan, zoals we ook niet bij u in de achtertuin komen controleren of uw schutting misschien iets hoger is dan het burenrecht toelaat. Wij willen graag zeggen: wij zijn er voor de onveiligheid en de criminaliteit. Juist strafbaar stellen van illegaliteit haalt dat enorme verschil uit ons vak. Dus wij gaan het straks hebben over criminelen, maar dat zijn dan slechts mensen die dat ene document niet hebben.'

Strafbaarstelling van illegaliteit zou er volgens Wilde automatisch toe leiden dat de politie zich niet meer om het lot van illegalen mag bekommeren. 'Nu hebben we de ruimte om níét te jagen op illegalen, om ongedocumenteerden die slachtoffer worden van criminaliteit te helpen in het strafproces, of om ze te begeleiden naar een ziekenhuis.' Die ruimte wordt de politie volgens Wilde binnenkort ontnomen. Hij wil 'alle argumenten vinden om het plan om die redenen tegen te kunnen houden'.
Commotie over Wilde's uitspraken is er nog niet. Dat was wel het geval toen hoofdcommissaris Bernhard Welten begin januari verklaarde dat hij het boerkaverbod niet zou gaan handhaven.

Bron(nen):   Vrij Nederland