Toeslagenaffaire: veel ‘slachtoffers’ blijken geen slachtoffer.

Veel 'slachtoffers' blijken geen slachtoffer. Er melden zich nog dagelijks mensen die 30.000 euro vergoeding willen voor wat hen is aangedaan als slachtoffer van de kinderopvangtoeslag. Maar de meeste blijken dat niet te zijn. Dat is een van de oorzaken van de vertraging in de afwikkeling. Van de mensen die zich nu nog melden als slachtoffer blijkt een groeiend percentage dat niet te zijn.

Wekelijks melden zich nog ongeveer 250 tot 300 ouders om aanspraak te maken op de € 30.000 die een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire krijgt. Waar tot mei dit jaar gemiddeld 60% tot 70% door de eerste toets kwam waarmee bekeken wordt of iemand gedupeerde is, ligt dit percentage volgens haar inmiddels fors lager: 20% tot 40%.

De cijfers illustreren dat het 'belangrijk is dat we de toets goed en nauwkeurig doen' volgens staatssecretaris Van Huffelen dinsdagavond tijdens een overleg met de Kamer.

Het aantal mensen dat zich heeft gemeld als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire en in aanmerking wil komen voor een schadevergoeding, is hard opgelopen. Vorig jaar rond deze tijd waren het er ruim 8000, nu circa 47.000 en er komen nog nieuwe meldingen binnen. De grote toestroom van nieuwe meldingen zorgt onder andere voor het lage tempo waarin de zaken afgehandeld worden.

Bron(nen):   FD