David Cameron: massa-immigratie bedreigt Engeland

De massa-immigratie heeft Engeland ontwricht en bedreigt de English way of live. In zijn meest directe uitspraken over buitenlanders die in Engeland (komen) wonen gaat premier David Cameron vandaag zeggen dat veel steden, wijken en dorpen hun karakter kwijt zijn geraakt door de toevloed van mensen van elders die vaak geen moeite doen om zich te wortelen of zelfs maar Engels te leren spreken. Cameron gaat zorgen dat er jaarlijks hooguit tienduizenden nieuwelingen binnen zullen komen, in plaats van de honderdduizenden die onder Labour binnen kwamen. "For too long, immigration has been too high".
Hij gaat ook een eind maken aan gedwongen huwelijken en andere uitwassen.
De instroom heeft volgens Cameron Britten ook lui gemaakt: van de 2,5 miljoen nieuwe banen die ontstonden na 1997 ging driekwart naar nieuwkomers. "We zullen dus ook iets aan de uitkeringen moeten doen om de instroom van buitenlanders te keren."
Tussen 1997 en nu kwamen er 2.2 miljoen mensen Engeland in van elders, meestal uit Azië.
  

 

Bron(nen):