Bijna een miljoen aan rare declaraties bij Inholland. Voornaamste dief: Jos Elbers van D66

Het voormalige College van Bestuur van de veelbesproken hogeschool Inholland heeft vanaf 2006 tot vorig jaar in totaal voor 900.000 euro onrechtmatig uitgegeven/opgestreken. Dit geld was voor onderwijs bedoeld, maar werd „ondoelmatig” besteed aan een extra salarisbetaling, extra penisoen, eten, drinken, feesten, vergoedingen en leaseauto’s.
De totale uitgaven aan en ten behoeve van het College in de onderzochte periode bedroegen bijna 5,7 miljoen euro. De onterechte bestedingen werden onder meer gedaan aan een extra salarisbetaling in 2007 van circa 43.000 euro aan een bestuurder, een extra pensioenstorting van ongeveer 183.000 euro aan een andere bestuurder en bovenmatige kosten voor de inhuur van chauffeursdiensten van in totaal maximaal z’n 60.000 euro.
Verder kreeg een bestuurslid 19.000 euro voor de jaarlijkse ov-kaart en werden voor duizenden euro’s aan accessoires van leaseauto’s aangeschaft. „De opeenvolgende voorzitters en de vicevoorzitter van het College van Bestuur declareerden gedurende de gehele onderzoeksperiode voor zakelijke lunches en diners ook regelmatig meer dan (vanaf 2008) in het interne reglement is toegestaan”, valt ook te lezen in het rapport.
in totaal vond de inspectie voor negen honderdduizend euro ongeoorloofde declaraties.
Voornaamste graaier: D66 prominent Jos Elbers, die reizen maakte, een tv in zijn auto liet inbouwen, zichzelf tot bezoldigd adviseur bombardeerde, kortom die alles deed om rijker te worden van het onderwijs, immers het speerpunt van zijn partij.

Bron(nen):   De Telegraaf  De Volkskrant