Stikstof-plan kan 12 miljard goedkoper

Het kabinet kan de stikstofcrisis oplossen voor de helft van het geld dat nu beschikbaar is. Door voor 13 miljard euro vijfduizend boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden uit te kopen, haalt het kabinet in één klap zijn stikstofdoelen. Dit blijkt uit interne stukken van het ministerie van Financiën die NRC heeft ingezien.

Vanwege het 'draagvlak' kiest de regering voor de veel duurdere oplossing, waarbij het leed onder boeren zoveel mogelijk wordt uitgesmeerd. Dat kost 12 miljard extra.

Zou de op Financiën bedachte opzet werkelijkheid worden, dan zijn de gevolgen voor de pluimveesector het grootst: die zou halveren. Van de varkensbedrijven zou een kwart worden opgekocht.

Bron(nen):   NRC