Dit gaat er gebeuren als Roemer het voor het zeggen heeft

Deze samenvatting van het verkiezingsprogramma is gemaakt door HP/De Tijd. De paginanummers verwijzen naar de bladzijde in het SP-program.
- Afschaffing van het voor huwelijks- en gezinsmigranten verplichte inburgeringsexamen in het buitenland (pagina 14).

- Invoering van een huisvestingswet die gemeenten meer mogelijkheden moet bieden ‘om wijken te mengen’ (pagina 13).

- Weer recht op bijstand voor jongeren onder de 27 jaar (pagina 18).

- De premies voor de zorgverzekeringen moeten inkomensafhankelijk worden (pagina 19).

- De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd (pagina 24).

- Boetes worden waar mogelijk inkomensafhankelijk (pagina 24).

- Afschaffing van de vingerafdruk in het paspoort. Vingerafdrukken mogen niet worden opgeslagen in een groot databestand (pagina 24).

- Verhoging van de aanvullende beurs voor studenten (pagina 26).

- Mbo’ers krijgen een gratis ov-jaarkaart (pagina 26).

- Afschaffing van het kraakverbod (pagina 28).

- In ‘meerdere plaatsen in Nederland’ moet geëxperimenteerd gaan worden met gratis openbaar vervoer (pagina 30).

- Treinkaartjes worden na de ochtendspits 50 procent goedkoper (pagina 30).

- Geen kinderbijslag meer voor gezinnen ‘met de hoogste inkomens’ (pagina 31).

- Geen ‘mosquito’s’ (piepkastjes) die hangjongeren wegjagen (pagina 32).

- Gratis parkeren voor gehandicapten (pagina 32).

- De overheid moet biologische voeding gaan promoten (pagina 37).

- De toegang tot rijksmusea moet gratis worden (pagina 39).

- De overheid moet zich gaan inzetten om regionale kranten overeind te houden (pagina 40).

- De AOW-leeftijd blijft 65 jaar. Dit wordt gefinancierd door een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek (pagina 45).

- Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting moet worden verhoogd naar 55 procent. Er komt een nieuw toptarief van 65 procent. Aftrekposten moeten worden beperkt (pagina 46).

- De belasting op winsten boven 200.000 euro wordt verhoogd van 25,5 naar 30 procent (pagina 46).

Bron(nen):   HP/De Tijd