Deze landen bieden de meeste hulp aan Oekraïne (Nederland en Frankrijk blijven achter)

Oekraïne heeft de militaire hulp van andere landen hard nodig om overeind te blijven tegen Rusland. Voor het Oekraïense volk is humanitaire en financiële hulp van groot belang. Welke landen bieden Oekraïne het meest de helpende hand?

In absolute zin zijn de Verenigde Staten verreweg de grootste redders in nood met een totale hulp van 44,5 miljard euro, waarvan 25 miljard militaire, 9 miljard humanitaire en 10 miljard financiële steun.

Maar relatief, dus als percentage van het bbp, blijft de VS ruim achter bij Estland, dat in het eerste half jaar 250 miljoen euro aan steun bood, wat gelijk staat aan 0,83 procent van het bbp van het land. Ook Letland heeft relatief veel geld vrijgemaakt om Oekraïne te helpen, blijkt uit cijfers van het Kiel Institute for the World Economy.

Procentueel gezien zijn rijke West-Europese landen een stuk minder royaal. Duitsland staat met 0,08 procent van het bbp in onderstaand lijstje onderaan, maar Frankrijk, en ook Oostenrijk (0,014 procent), Zwitserland (0,008 procent) en Nederland komen er niet eens op voor. Nederland heeft tot nu toe 0,055 procent vrijgemaakt en Frankrijk maar 0,045 procent. Ook Macron is dus meer van de mooie woorden dan van de goede daden.

Infographic: The Countries Pulling Their Weight in Ukraine Aid | Statista

Bron(nen):   Statista