Eigenlijk zitten VVD en SGP heel dicht bij elkaar

Mooie rubriek die NRC pikte van De Pers. Next Chekt heet het bij NRC Next. Pinokkio bij De Pers. Premier Mark Rutte  benadrukt de overeenkomsten tussen de VVD en de SGP: „Over het overgrote aantal van de onderwerpen die in de politiek spelen zijn we het eens”, zei hij.

De standpunten van de VVD en de SGP zijn het meest gedetailleerd weergegeven in de verkiezingsprogramma’s, schrijft Next. De programma’s uit 2010 tellen respectievelijk 42 en 70 pagina’s. Een een-op-eenvergelijking is vanwege verschillen in opbouw en nadruk lastig, maar het is wel mogelijk na te gaan in hoeverre de partijen op één lijn liggen.
De partijen staan op enkele principiële punten lijnrecht tegenover elkaar, zoals scheiding van kerk en staat, homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Maar bij praktische kwestie is er niet veel verschil: kleine overheid, overheidsfinanciën, sociale zekerheid, veiligheid en immigratie. Zowel SGP als VVD pleit voor een kleinere overheid, tussen de 29 en 30 miljard aan bezuinigingen, geen belastingverhogingen, een lagere WW-uitkering, een hogere AOW-leeftijd, strengere regels voor migranten en hogere en snellere straffen. Op deze onderwerpen zitten de partijen dus inderdaad „eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar”.