“Ereschuld aan Groningen”: Zeer negatief rapport gaswinning

Overheid en oliebedrijven hebben de veiligheidsbelangen van Groningers structureel genegeerd. Dat concludeert de enquetecommissie gaswinning na twee jaar onderzoek.

Door jarenlang „ongekend systeemfalen” hebben opeenvolgende kabinetten en de olie- en gasbedrijven – NAM, Shell en ExxonMobil – in Groningen „een rampzalige situatie” gecreëerd. De verantwoordelijke partijen hebben de veiligheidsbelangen van gedupeerde Groningers in het gaswinningsgebied jarenlang „stelselmatig” genegeerd. Dat gebeurde soms onbedoeld, maar regelmatig ook bewust en tot op de dag van vandaag. Verantwoordelijke politici en ambtenaren zijn „ernstig tekortgeschoten” in het beschermen van publieke belangen, hebben het leed van bewoners „stelselmatig miskend”, hebben op belangrijke momenten „nalatig”, „laakbaar”, en „bijzonder kwalijk” gehandeld. Het kabinetsbesluit om in 2013 de gaswinning niet onmiddellijk te minderen was een „grove schending van de belangen van Groningers”.

“Geld verdienen ging altijd boven veiligheid en het heeft in de rest van Nederland lange tijd ontbroken aan zorg en aandacht voor het aardgasgebied.”

Dat de situatie rond de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek in Groningen wordt omschreven als ‘rampzalig’ is niet zonder reden, vindt de commissie. ‘Dat mag een flinke uitspraak lijken, maar lang niet iedereen realiseert zich dat Nederland weinig situaties kent die zo’n groot aantal gedupeerden tot gevolg hebben gehad. Ter vergelijking: het aantal bewoners met schade is gelijk aan het aantal bewoners van de steden Leiden en Alkmaar bij elkaar opgeteld.’