BBB lost probleem niet op: “Zolang stikstofbeleid geen reductie laat zien, kun je niet naar méér stikstof”

De BBB is tegen het verplicht uitkopen van boeren, vindt een halvering van de stikstofuitstoot tegen 2030 niet nodig en wil minder Natura 2000-gebieden. Hoe haalbaar is dat?

Drie experts lieten voor de NOS hun licht schijnen over drie voorstellen uit de initiatiefnota van de BBB en JA21 om uit de stikstofimpasse te komen.

Ten eerste: het schrappen van de kritische depositiewaarde, de grenswaarde om vast te stellen hoeveel stikstof de natuur aankan. Advocaat bestuurs- en omgevingsrecht Christine Visser reageert: "Het schrappen van die waarde uit de wet geeft geen verruiming van de mogelijkheden. Het zorgt er op zichzelf niet voor dat de natuurgebieden in een betere staat komen en dat is nodig om de stikstofproblematiek op te lossen."

Emeritus-hoogleraar Milieusysteemanalyse Leen Hordijk is iets genuanceerder: "De rekenmethode is eigenlijk wetenschappelijk onverantwoord. We weten niet heel nauwkeurig hoeveel uitstoot er is van boerenbedrijven of van bijvoorbeeld Tata Steel. De precisie die je nodig hebt voor een hectare grond kan niet door het model geleverd worden."

Hoeveel mol?
Dan een tweede punt: de drempelwaarde van 0,005 mol per hectare per jaar voor de hoeveelheid stikstof moet naar 1 mol per hectare per jaar. Hordijk is het daarmee eens. "Dat vind ik uit optiek van precisie in de berekeningen een goede stap. Als tegelijkertijd het beleid van de overheid op een andere manier - met normen en emissiebeperkingen - ervoor zorgt dat het totaal omlaag gaat."

Ammoniak
Verder moeten we volgens de BBB niet meer praten over stikstof, maar over ammoniak en stikstof om zo het onderscheid te maken tussen de schade die boeren veroorzaken en die van andere bedrijven afkomstig is. Stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman vindt dat een goed plan. "Je moet niet landbouw verantwoordelijk maken voor buitenlands beleid of industriebeleid. Je kan op deze manier het beleid beter scheiden. Dus ik denk dat het een goede manier is: zo wordt iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen reductie. De landbouw moet eerst zijn eigen uitstoot naar beneden brengen, voordat ze weer een kleine bijdrage mag toevoegen aan de depositie van stikstof."

Volgens de experts lossen de plannen van de BBB het probleem niet op: er moet simpelweg minder stikstof worden uitgestoten. "Zolang je geen succesvol stikstofbeleid voert dat ook daadwerkelijk een reductie laat zien, kun je niet naar méér stikstof", zegt Erisman.

Bron(nen):   NOS