Trump werd gevraagd waarom hij de dagelijkse briefing overslaat. Dit was zijn antwoord

Al sinds 1961 krijgt iedere Amerikaanse president elke dag een briefing over de belangrijkste lopende zaken, maar Trump heeft dat naar eigen zeggen niet nodig. Hij vindt het voldoende om één keer in de week op de hoogte te worden gesteld. Chris Wallace van Fox News vroeg hem waarom hij de briefings overslaat. Hij antwoordde: "Ik ben een intelligent persoon. Ik hoef niet acht jaar lang elke dag exact hetzelfde te horen." Hij heeft het dus ook al over acht jaar.  Als er iets is, moeten ze maar bellen, aldus de aanstaande president. "Ze hoeven me niet elke dag, elke morgen in dezelfde bewoordingen hetzelfde te vertellen. 'Sir, er is niets veranderd. Laten we er nog eens door heen gaan.' Ik heb dat niet nodig." De President’s Daily Brief is een geheim document dat elke ochtend om 7.45 uur door de Director of National Intelligence aan de president wordt voorgelegd. Het is een samenvatting van de belangrijkste zaken van de CIA, de DIA, de NSA en de FBI. Dat klinkt dus best nuttig en belangrijk.

Bron(nen):   Newsmonkey