FBI was getipt over aanslag op Oswald

De Amerikaanse overheid heeft 2.800 documenten vrijgegeven over de moord op John F. Kennedy op 22 november 1963. Volgens The Guardian zijn dit de belangrijkste bevindingen. Ten eerste blijkt uit een nota van FBI-directeur J. Edgar Hoover dat de FBI de politie van Dallas had gewaarschuwd voor de doodsbedreigingen tegen Lee Harvey Oswald, de vermoedelijke moordenaar van Kennedy. “Gisteravond kregen we in Dallas een telefoontje van iemand die kalm zei dat hij in een organisatie zat om Oswald uit te schakelen”, schreef Hoover op 24 november 1963. De politiediensten van Dallas werden ingelicht zodat ze voldoende bescherming zouden bieden aan de opgepakte Oswald. “Maar dat werd niet in de praktijk gebracht”, aldus Hoover. Ten tweede blijkt uit de documenten dat de Sovjet-Unie een raketaanval verwachtte van de VS. Ze waren bang dat het om een samenzwering ging, mogelijk georganiseerd door een rechtse groepering of door Kennedy’s opvolger, Lyndon Johnson. Ze vreesden “dat, zonder leiderschap, een of andere onverantwoordelijke generaal in de VS een raket zou lanceren richting Sovjet-Unie”.

Ten derde toont een afgeluisterd telefoongesprek aan dat Lee Oswald op 28 september 1963 op de Sovjetambassade in Mexico City sprak met consul Valeriy Vladimirovich Kostikov. Oswald belde de ambassade op 1 oktober in gebrekkig Russisch om te vragen “of er nieuws was over het telegram naar Washington”. Volgens de CIA was Kostikov een “geïdentificeerd KGB-agent” én lid van ‘Department 13’, een eenheid die “instond voor sabotage en moord”. De FBI in Dallas was in oktober 1963 op zoek naar Lee Oswald, blijkt uit documenten van FBI New Orleans.

Verder zijn er in de documenten diverse moordplannen van de CIA terug te vinden om wereldleiders uit te schakelen. Vooral Fidel Castro, de Congolese leider Patrice Lumumba en de Indonesische president Sukarno stonden hoog op het lijstje. Met de dood van die laatste twee zei de CIA "absoluut niets" te maken te hebben.

Ook opmerkelijk is dat 25 minuten voor de moord op JFK de Britse lokale krant Cambridge Evening News een anoniem telefoontje kreeg met de mededeling dat ze de Amerikaanse ambassade in Londen moesten bellen voor groot nieuws.

Onder druk van de FBI en de CIA heeft president Donald Trump nog niet alle documenten vrij kunnen geven.

Bron(nen):   The Guardian  HLN