Kabinet gaat gemeenten en provincies massaal samenvoegen

De beoogde coalitiepartijen VVD en PvdA willen gemeenten en provincies massaal samenvoegen, onthult De Telegraaf. De partijen willen dat er over een paar jaar alleen nog maar gemeenten over zijn met 100.000 inwoners of meer. Verder willen ze gaan bekijken of het aantal provincies kan worden teruggebracht tot vijf ’landsdelen’. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zouden dan samengevoegd worden. De maatregelen hebben grote gevolgen voor het openbaar bestuur. Op dit moment tellen niet meer dan 25 van de 415 gemeenten meer dan 100.000 inwoners. Vandaag wordt de fracties van de twee partijen gevraagd in te stemmen met het conceptakkoord. Betrokkenen verwachten dat VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom in de loop van de dag hun onderhandelingsresultaat openbaar zullen maken.

Bron(nen):   De Telegraaf      

9 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Uilenspiegel

  Schaalvergroting is niet efficienter. Kijk naar de onderwijsgiganten en je weet genoeg.

  • Genuine_Defector

   Niet per se, maar het afschaffen van overbodige functies en baantjes is wél efficiënt en bovendien rechtvaardig. Om te beginnen met alle CvdK’s. Dat is wel het meest overbodige baantje ooit binnen ons Koninkrijk.

   (in antwoord op Uilenspiegel)
   • FloatingSoulPeter

    Is dat alles ? De (R)overheid graait zelfs het hardst mee. Er blijft wat aan de grootste strijkstok hangen. En dan zitten er in Brussel nog een paar en waar weet ik niet allemaal ter wereld.

    (in antwoord op Genuine_Defector)
 2. Templein

  Ik had gehoopt dat er slimmere oplossingen bedacht zouden worden.

  -Onderwijsgiganten zijn op zich niet erg. Het gaat om het aantal en lengte van de onderwijscontacten tussen docent en leerling.

  -De netwerken van gemeenten zijn inmiddels zeer veelvoudig. Via internet zijn er belangrijke contacten (van wisselende aard) met bepaalde steden en bepaalde regio’s. Hoe regel je dat zonder de bureaucratie e vergroten?

  -Daarnaast zijn er democratische gaten voor de bevolking.

  Voor de laatste groep zouden deskundig opgezette referenda een oplossing kunnen bieden.

 3. Bob Lagaaij

  In Nederland verandert (bestuurlijk) nooit iets. Tenzij onder bezetting door een vreemde mogendheid of dwang van buiten. Het zal met die grootscheepse herindeling dus ook wel mee- of zo u wilt tegenvallen. Voor het opheffen van provincies in hun huidige vorm is een wijziging van de grondwet nodig (dat kost twee kabinetsperioden) en waarschijnlijk zijn alle plannen tegen die tijd grotendeels om zeep geholpen door een gigantische lobby van regiobestuurders en ambtenaren.

 4. Jannie Ooms

  Ik zie voornamelijk negatieve reacties.

  Maar volgens mij is het samenvoegen van provincies en gemeenten een goed idee. We moeten af van de veelheid aan bestuurslagen die Nederland rijk is, van de overbodige bestuurders die zich in auto met chauffeur van de ene onbelangrijke vergadering naar de andere laten vervoeren.

  Ik zou zelfs voorstander zijn van het opheffen van alle provincies. Zo’n klein land als het onze moet centraal bestuurd kunnen worden.

  Maar kan dat niet, voeg Nederland dan samen in vier provincies: West, Oost, Zuid en Noord. Dat is ruim voldoende. De burger zal er niets van merken: die heeft ook nu al geen enkele invloed op het provinciale beleid. Noem mij één burger die weet wie er voor zijn favoriete partij in het provinciale bestuur zetelt en ik wijs u op honderdduizend burgers die dat niet weten. En dat niet eens wíllen weten.

  De taken van de overblijvende Provinciehuizen, met hun uit de krachten gegroeide ambtelijke bezetting, moeten worden beperkt. Ontneem de provincies de bevoegdheid om een eigen buitenlandbeleid te voeren. In geen geval nog tonnen kostende reisjes van ambtelijke delegaties om de provincie ook in het verre buitenland, Hong Kong bijvoorbeeld, aan de man te brengen. Of een studiereis, ja, zo wordt het genoemd, om te leren hoe New York de verkeersproblemen aanpakt. Peperdure snoepreisjes zijn het.

  Stuur de koninkjes van de provincies met pensioen. De Commissaris der Koningin was misschien nuttig in de tijd dat de brieven nog per postkoets werden besteld. In deze tijd van snelle communicatie en vervoer is zijn functie een erebaantje geworden voor politici die een tijdje uit de wind moeten.

  Voeg alle gemeenten met minder dan 100000 inwoners samen. Volg vooral niet het voorbeeld van Amsterdam, waar door amateurs bestuurde stadsdeelraden het voor het zeggen hebben gekregen. Beperk, ook voor de gemeenten, de ambtelijke dienstreizen naar verre buitenlanden. Men vliegt eerste klas. Om ter plekke ‘expertise en inzicht’ op te doen. Het is te gek voor woorden, dat in deze tijd ambtenaren zich nog persoonlijk, op locatie, moeten gaan vergewissen van oplossingen die al uitgebreid in studies, ondersteund door videomateriaal, worden beschreven.

  De toegankelijkheid voor de burger van de ambtelijke diensten kan met gemak geregeld worden door kleine stadskantoren in de diverse stadsdelen. De lokale democratie zal er niet onder lijden. Er zou wat voor te zeggen zijn om te stellen dat daardoor de afstand tussen burger en bestuur wordt vergroot. Het zij zo. De invloed van de burger op besluiten van de gemeenteraad is hoe dan ook al nihil: de bestuurskundigen en technologen hebben het voor het zeggen. Voor invloed heb je specialistische kennis nodig en inzicht. En zelfs al beschik je daarover en mag je gebruik maken van je inspraakrecht, dan nog zal dat geen enkele invloed hebben op te nemen besluiten.

  Veel van wat zich in het bestuur van een gemeente afspeelt, zoals geheime afspraken tussen wethouders en partijen, blijft verborgen voor de ogen van de geïnteresseerde burger. Die wordt daardoor regelmatig voor voldongen feiten geplaatst. De afstand is al niet meer te overbruggen. De gemiddelde burger herkent zich daarom niet in het lokale bestuur en is niet geïnteresseerd.

  Tot slot: hef de Waterschappen op. Het zijn instituties die in de 19e eeuw hun nut bewezen, maar nu relieken zijn van een voorbije tijd. De taak van waterbeheersing en dijkbescherming kan bij de nieuw te vormen provincies worden ondergebracht.

  Het zal wel veel te veel ineens zijn, wat ik nu voorstel. Maar als het nieuwe kabinet nu een fikse aanzet gaat geven, dan zal volledige stroomlijning van het bestuur van ons land misschien ooit de volgende stap zijn.

 5. Le_bon_sauvage

  Oei, gaat weer hoop geld kosten. Maar zzp-end en consulterend Nederland heeft weer even werk ten minste…tot de volgende reorganizatie.

 6. De_Fries

  Het samenvoegen van de provincie friesland lijkt mij niet haalbaar. Het is namelijk in de Grondwet vastgelegd dat er in het friese bestuur Fries gesproken mag worden.
  Fries is de tweede taal in Nederland. Lijkt mij niet dat ze in Groningen en Drenthe Fries willen gaan leren.

Reacties niet toegestaan