AIVD in verklaring: verdachte webfora zijn legitiem doelwit

Politiek
door Admin
zaterdag, 30 november 2013 om 9:25
welingelichtekringen header 1
De tekst van de verklaring van de AIVD: In het artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 30 november over operationele activiteiten van de AIVD wordt de suggestie gewekt dat de AIVD zich bij het uitvoeren van zijn taken niet aan de wet houdt. Dat is niet juist. Het doel van het verzamelen van inlichtingen is om dreigingen tegen de nationale veiligheid tijdig te onderkennen. De AIVD heeft, net als de MIVD, bijzondere bevoegdheden gekregen om die onzichtbare dreiging in kaart te brengen. Een steeds groter deel van de dreigingen die op Nederland afkomen, kent een digitale component op het internet. Zo bepaalt de virtualisering van de gewelddadige jihad voor een belangrijk deel de jihadistische dreiging tegen het Westen. In januari 2012 meldde de AIVD dat het jihadistisch internet steeds meer inspireert tot (gewelddadige) actie. Het jihadistisch internet zal naar verwachting ook in de toekomst een belangrijke rol in het nationale en internationale dreigingsbeeld hebben. De AIVD gebruikt zijn bijzondere bevoegdheden voor het onderzoek naar dergelijke terroristische dreigingen voor onze samenleving. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) heeft daarin voorzien en geeft de AIVD de bevoegdheid om bijvoorbeeld computers te hacken. Het onderzoeken van verdachte websites waaronder jihadistische webfora zoals in het artikel van NRC Handelsblad beschreven, past dan ook binnen de kaders van artikel 24 van de Wiv. Daarin staat dat de AIVD mag 'binnendringen in een geautomatiseerd werk'. Bij die activiteiten houdt de AIVD zich aan de voorwaarden die de wet stelt. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) ziet daarop toe. De AIVD gaat in het belang van veiligheid en omdat de Wiv 2002 dat verbiedt, verder nooit in op specifieke en concrete operationele activiteiten.
De Nederlandse inlichtingendienst AIVD stelt dat hij zich wel degelijk aan de wet houdt bij het hacken van internetfora.
Het onderzoeken van jihadistische webfora past binnen de kaders van de wet, laat de inlichtingendienst zaterdag op zijn website weten. ,,Het doel van het verzamelen van inlichtingen is om dreigingen tegen de nationale veiligheid tijdig te onderkennen. De AIVD heeft, net als de MIVD, bijzondere bevoegdheden gekregen om die onzichtbare dreiging in kaart te brengen.''