Arme jaren op komst voor iedereen. Misschien wel tien

Politiek
vrijdag, 28 augustus 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De regering is tot de vaststelling dat er de komende vijf jaar heel erg veel moet worden bezuinigd. Tot wel 35 miljard in 2015. Dat meldt de Volkskrant uit het kabinet. Dat is zoveel geld (bijvoorbeeld net zoveel als per jaar wordt uitgegeven aan onderwijs) dat het alleen op een zeer pijnlijke manier kan worden bereikt. Minister Bos van Financiën heeft vorige week maandag tijdens een informele vergadering in het Catshuis aan de ministerraad verteld hoe de overheidsfinanciën er voor staan. Zelfs als de economie in de komende jaren met 2 procent per jaar groeit, heeft de overheid in 2015 een begrotingstekort van 5,5 procent van het binnenlands product. Dat is het dubbele van de grens die Europa hanteert, voordat er ingegrepen moet worden. Dat ingrijpen zal in 2011 beginnen en fors moeten zijn. Dus door grote bezuinigingen (een kleinere overheid), veel eigen bijdragen, lagere uitkeringen, zoals de AOW, lagere ambtenarensalarissen en, uiteraard, hogere belastingen. Mocht de economie dus gaan groeien (en voorlopig is dat niet zo), dan verdwijnt een groot deel van die groei naar het gat dat bij de overheid is onstaan door de hulp aan de banken en andere uitgaven voor crisisbestrijding.
Bron(nen): de Volkskrant