George Bush viel Irak binnen vanwege zijn god, en vanwege Gog en Magog

Politiek
zondag, 07 augustus 2016 om 6:27
welingelichtekringen header 1
Jean Smith schreef een biografie van de slechtste president van de VS sinds mensenheugenis: George W. Bush. Jan Donkers, die het boek al las voor NRC,: "Een van de meest hilarische passages in de biografie Bush is de beschrijving van een telefoongesprek tussen George W. Bush en de Franse president Chirac, begin 2003. Bush probeerde Frankrijk zijn coalitie binnen te praten die Irak zou gaan aanvallen. Chirac sprak zijn twijfels uit. Bush appelleerde aan diens religieuze overtuiging. Ondanks onze verschillende roomse en methodistische achtergronden, aldus Bush, ‘delen wij één gemeenschappelijke Heer […] Gog en Magog zijn aan het werk in het Midden-Oosten. Bijbelse voorspellingen komen uit. Deze confrontatie is de wens van God, die dit conflict wil gebruiken om de vijanden van Zijn volk te vernietigen voordat een nieuwe tijd aanbreekt.’ Chirac was verbijsterd en had geen idee waar Bush het over had. Pas toen zijn staf had uitgezocht wie Gog en Magog dan wel mochten zijn (de kwade krachten die Satan terzijde staan bij de grote krachtmeting in de Eindtijd) viel het doek definitief wat betreft de Franse bijdrage aan de coalitie. Hoeveel wapeninspecties er ook nog zouden volgen, George W. Bush was ervan overtuigd dat een oorlog met Irak de wil van God was." Voor de lezers die wat minder thuis zijn in de bijbel, Ezechiel zegt over Gog het volgende:
Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg: “Dit zegt God, de HEER: Gog, oppervorst van Mes- ech en Tubal, Ik zal je straffen!
Ik kom je halen, Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je le- ger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden;
en dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen,
en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen: heel veel volken zijn het!
Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft aangesloten aan te voeren.