Hele ambtelijke top Tweede Kamer stapt op vanwege kwestie-Arib

Politiek
vrijdag, 11 november 2022 om 16:51
anp 443353436
De griffier, de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, en de vier andere leden van het managementteam hebben zojuist per direct hun functie neergelegd. Dat schrijft griffier Simone Roos on een brief aan de werknemers van de Tweede Kamer. NRC heeft de brief en citeert er uit.
Roos schrijft: „De afgelopen weken is de politieke aandacht en de media-aandacht in toenemende mate gericht op ambtenaren, onder meer in artikelen waarin feitelijke onjuistheden staan en waarin de integriteit van deze ambtenaren, inclusief die van mijzelf, ter discussie wordt gesteld. Zoals bekend kunnen ambtenaren zich daartegen in de media niet verdedigen. Het is daarom naar mijn mening onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en politiek debat worden getrokken. Ik betreur het dat de politieke leiding hier, ondanks mijn indringende verzoeken, te weinig actie op lijkt te hebben genomen.”
Roos geeft hiermee Kamervoorzitter Bergkamp een veeg uit de pan. Het kan de genadeklap zijn voor Bergkamp die nog maar zeer weinig steun geniet in de Kamer.
Bron(nen): NRC