PVV eist: geen Nederlandse miljoenen voor de oren van Poolse koeien

Politiek
vrijdag, 23 november 2012 om 16:27
welingelichtekringen header 1
Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister-president over het bericht "Polen sjoemelt met EU-geld". 1.) Heeft u kennis genomen van de berichten "Polen sjoemelt met EU-geld" en "Geluidsschermen voor Poolse koeien" (*)? 2.) Is het u bekend dat Polen met ons geld voor honderden miljoenen geluidsschermen voor koeien heeft gebouwd? 3.) Hoe groot was de overlast die de Poolse koeien hebben ervaren? Heeft dit geleid tot een lagere melkproductie? 4.) Heeft u uw pistool nog steeds op zak (**)? 5.) Zo ja, bent u bereid deze verkwisting en fraude door Polen tijdens de huidige EU-top aan de orde te stellen en de geldkraan naar Polen als grootste netto-ontvanger rigoureus dicht te draaien zodat de Nederlandse belastingbetaler niet meer meebetaalt aan de gehoortoestand van Poolse koeien? Zo neen, waarom niet? 6.) Wilt u deze vragen voor dinsdag 27 november 2012, 11.00 uur beantwoorden? (*) Trouw, pagina 3 en 11 , 23 november 2012, "Polen sjoemelt met EU-geld" en "Geluidsschermen voor Poolse koeien" (**) NOS.nl