Regeerakkoord heeft de toon van D66, maar de inhoud van de VVD

Politiek
donderdag, 16 december 2021 om 12:18
anp 442124922
Of het nu gaat over migratie, klimaat, het minimumloon, de zorgsalarissen of de wooncrisis, een links regeerakkoord, zoals D66-leider Sigrid Kaag suggereert, is het geenszins. Al klinkt het misschien wel zo.
Raoul du Pré, chef van de politieke redactie van de Volkskrant zegt daarover: "Als ik naar het regeerakkoord kijk, zie ik in hoge mate de doorstart van Rutte-III met wat accentverschillen en vooral meer geld." Ook ziet hij veel mooie voornemens. "Maar concreet zetten ze het beleid van Rutte-III voort."
MigratieZo wil het kabinet 'meer structuur' en 'meer grip hebben' op migratie. Er gaat meer geld naar de IND en het COA om asielprocedures te versnellen en achterstanden in te lopen. Maar concreet zijn er nauwelijks meer vluchtelingen welkom in ons land: het aantal gaat van 500 naar 900, bij lange na niet de 5.000 waar D66 en ChristenUnie over repten in hun verkiezingsprogramma. Bovendien komt er een veel strenger terugkeerbeleid.
WonenEr moeten 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Dat stond in feite al in het woonakkoord dat begin dit jaar is gesloten en het waren er vorig jaar al 71.000. Verder blijft de hypotheekrenteaftrek - de enorme subsidie voor huizenbezitters - gewoon overeind. De jubelton wordt wel afgeschaft, maar dat had jaren geleden al moeten gebeuren.
Het minimumloonHet minimumloon gaat met slechts 80 cent omhoog. Dan kom je niet in de buurt van het bepleite minimum van 14 euro per uur. “Op deze manier gaan we mensen echt niet uit de armoede halen”, schrijft FNV-voorzitter Tuur Elzinga teleurgesteld op Twitter.
Het klimaatOp het gebied van klimaat is de grootste winst behaald, maar het kabinet had gezien Europese afspraken ook weinig keus. Van de gereserveerde 35 miljard gaat maar liefst 22 miljard naar het bedrijfsleven om te verduurzamen. 5 miljard gaat naar twee nieuwe kerncentrales. Verder zijn er miljarden uitgetrokken voor meer duurzame energie en gaat de CO2-heffing omhoog.
Rekeningrijden wordt vooruitgeschoven naar 2030 (wanneer al veel mensen elektrisch zullen rijden). Ook zijn er geen harde afspraken gemaakt over het uitkopen van boeren om de stikstofcrisis te bestrijden.
De zorgsalarissenLetterlijk wordt er niet bezuinigd op de zorg, maar er wordt ook geen geld gealloceerd om de zorgsalarissen te verhogen. Verder blijft het eigen risico op 385 euro staan. Wel komt er een suikertaks en gaat de btw op groente en fruit naar nul.
Nieuw leiderschapVernieuwing zou er komen in de vorm van een dun regeerakkoord op hoofdlijnen. Het blijkt toch 50 pagina's lang met details over bedragen van 10 miljoen, aldus Jesse Klaver vanochtend in de Kamer. Ook D66-leider Kaag heeft nog weinig blijk gegeven van een hernieuwde transparantie. Ze heeft nog altijd niet laten weten of ze nu wel of niet in het kabinet zitting neemt.
Wat er dan wel echt is veranderd? Het leenstelsel voor studenten wordt afgeschaft, er moeten kerncentrales komen en het toeslagenstelsel wordt hervormd. Kinderopvang wordt gratis, maar werd natuurlijk al grotendeels vergoed.