Van Aartsen kiest de tegenaanval tegen 'ideologische pyromanen'

Politiek
vrijdag, 15 augustus 2014 om 7:55
welingelichtekringen header 1
De verwachting was dat burgemeester Jozias van Aartsen gisteravond door het stof moest. Hij was opmerkelijk afwezig toen de afgelopen weken ideologische rellen plaatsvonden in de Schilderswijk. Maar Van Aartsen straalde geen deemoed uit. Hij verweet onverantwoorde krachten een vuurtje op te stoken tussen joden en moslims. Als gevolg daarvan ziet Van Aartsen zich gedwongen demonstraties in de Schilderswijk te verbieden. Voorlopig voor 2 maanden. ,,De vrijheid van demonstratie is het sluitstuk van een proces van 200 jaar, waarin onze democratie vorm heeft gekregen. Ik zie het als mijn taak om, tot mijn laatste snik, dat ideaal te verdedigen tegen de ideologische pyromanen die haar in gevaar brengen.'' ,,De overgrote meerderheid van de bewoners probeert er uit alle macht, en met bewonderenswaardig incasseringsvermogen, het beste van te maken. Ik wil de grote meerderheid van goedwillende Schilderswijkers niet in de steek laten. Zij zijn het slachtoffer wanneer radicalen van verschillende kanten elkaar te lijf willen gaan. Dat wil ik deze mensen verder besparen.''