Vernietigend rapport Rekenkamer: Europese Unie verspilt onnodig 5 miljard per jaar

Politiek
dinsdag, 06 november 2012 om 12:39
welingelichtekringen header 1
De EU besteedt jaarlijks 124 miljard. Dat was althans de begroting over 2011. Voor 2012 is het 5 % meer en als het aan Europa ligt zal het in 2013 weer meer zijn. Volgens de Europese rekenkamer is van dat geld erg veel verkeerd terecht gekomen, verspild of verdwenen, schrijft Die Welt. Volgens de Rekenkamer is 5 miljard geheel onnodig uitgegeven. Het gaat daarbij om allerlei zaken, maar het zogenaamde is de grootste boosdoener. Daarbij gaat het om geld dat toevloeit naar arme regio's in de EU. Van dat geld is voor een belangrijk deel, zegt de rekenkamer, niet na te gaan of het terecht is besteed en van een aanzienlijk bedrag staat vast dat het ten onrechte werd uitgegeven. De Rekenkamer vindt dat de lidstaten van de EU meer moeten worden betrokken bij de uitgaven. Zij moeten uiteindelijk ook opdraaien voor de kosten.
Ook te hoge personeelskosten moeten het ontgelden evenals fouten in de procedures voor overheidsopdrachten. Eigenlijk heeft de Rekenkamer alleen geen kritiek op de uitgaven voor het Europees buitenlands beleid.
Bron(nen): Die Welt