Victorie voor Europa en modernisering: Macron wint eerste ronde Franse presidentsverkiezingen

Politiek
zondag, 23 april 2017 om 20:00
welingelichtekringen header 1
De kans is uitermate groot dat Frankrijk over twee weken een on-Franse president kiest. Emmanuel Macron (39) heeft royaal de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen met 23,7 % - meer dan de peilingen aangaven - en neemt het op 7 mei op tegen Marine le Pen, die (volgens de peilingen) tweede werd met 21,7 %. In die tweede ronde, zo is de verwachting, zal hij ruimschoots winnen met minstens 60 procent van de stemmen. Macron is een on-Franse kandidaat. Hij komt niet uit een van de twee kampen die Frankrijk sinds de oorlog besturen, het linkerkamp en het rechterkamp. Hij is van een soort liberale linksigheid die nog het best te vergelijken is met D66. Hij is ook geen voorstander van een Frankrijk waarin de Staat en Parijs alles beslissen, maar voor een samenleving die zichzelf bestuurt. Hij is tegen alle bureaucratie die Frankrijk verlamt en een warm voorstander van een Europees Frankrijk. Op 6 april 2016 richtte Macron de politieke beweging En marche ! op, die volgens hem boven de partijen zou moeten staan en de tegenstelling links-rechts zou moeten overbruggen.Opvallend was ook de steun die Macron enige dage geleden kreeg van Barack Obama. Macrons opvattingen worden vaak "sociaal-liberaal" genoemd. Hij noemt zichzelf een liberaal, zowel op politiek als economisch vlak, maar neemt afstand van het "ultra-liberalisme". Hij is voor een vrijemarkteconomie, maar met behoud van een vorm van sociale solidariteit. Hij wil het overheidstekort fors terugdringen, onder meer door het aantal ambtenaren geleidelijk te verminderen, Op het vlak van de veiligheid, de vluchtelingen en positie van de islam in Frankrijk neemt hij gematigde en genuanceerde standpunten in.