Weekers wankelt

Politiek
vrijdag, 10 mei 2013 om 9:37
welingelichtekringen header 1
De positie van staatssecretaris Frans Weekers wordt almaar zwakker. Hij ligt onder vuur omdat hij niet ingreep terwijl met name Bulgaren grootscheeps misbruik maakten van toeslagen voor wonen en zorg. De belastingdienst moet de rechtmatigheid van die toeslagen controleren. Dat gebeurde onvoldoende en Weekers is verantwoordelijk voor de belastingdienst. De vraag was al hoelang Weekers wist van de problemen. Te lang, meent groot een deel van de tweede kamer. Maar De Volkskrant komt vandaag met een ernstige beschuldiging: Weekers zou zijn gewaarschuwd voor de fraude door de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer heeft Weekers er zelfs meerdere keren op gewezen dat het toeslagensysteem van de Belastingdienst fraudegevoelig is. De rekenkamer waarschuwde onder meer voor 'spookbewoning' omdat mensen alleen op grond van hun inschrijving in het bevolkingsregister huurtoeslag kunnen ontvangen, concludeert vanochtend uit een inventarisatie. Die spookbewoning door Bulgaren is precies het onderwerp waar Weekers door de kamer voor ter verantwoording wordt geroepen Weekers en zijn voorgangers zijn volgens de krant al vanaf de invoering van het huur- en zorgtoeslagensysteem in 2005 gewaarschuwd. De rekenkamer constateert steeds weer dat er beperkte personeelscapaciteit is bij het toezicht op misbruik. Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hebben de problemen en risico's steeds erkend, maar verdedigden zich volgens de krant meestal door te stellen dat er niet genoeg belastingambtenaren zijn om toezicht te houden. Ook Weekers wees op een tekort aan personeel. Jaarlijks worden bijna negen miljoen toeslagen aan acht miljoen mensen verstrekt. Het gaat om zo'n tien miljard euro, waarvan 4,7 miljard euro naar 5,7 miljoen zorgtoeslagen gaat.

Bron(nen): De Volkskrant