Welke landen betalen wél genoeg aan de Verenigde Naties?

Politiek
door Jeannette Kraszondag, 30 september 2018 om 12:44
welingelichtekringen header 1
President Trump klaagt al jaren over de gebrekkige bijdrage van heel veel landen aan de Verenigde Naties. De VS betalen van oudsher een relatief groot deel van het budget van de internationale organisatie. Op dit moment zelfs 22 procent van het totaal. Toch heeft ook Amerika niet op tijd betaald in tegenstelling tot de andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad. De Amerikanen scharen zich daarmee bij een aanzienlijk deel van de lidstaten. Tegen de deadline in februari had slechts een derde van de landen de betaling gedaan. Zeven maanden later is dat twee derde. Op onderstaande kaart is te zien wie de wanbetalers zijn. Ook Nederland hoort bij de landen die hun verplichtingen nog niet of niet volledig zijn nagekomen.
Bron(nen): Statista