Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

Een algemene uitstootheffing voor alle sectoren is de enige manier om de landbouw duurzaam te houden. In het klimaatakkoord werd door het kabinet na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie, maar zo'n heffing is ook nodig om te komen tot kringlooplandbouw.

"Boeren hebben een prikkel nodig om de goede kant op te gaan", zegt voorzitter Hester Maij van een werkgroep die minister Carola Schouten (Landbouw) adviseert in een dubbelinterview in Trouw met haar en de minister. "Uitstoot die over de grenzen van het milieu gaat, moet je beprijzen en bedrijven die het goed doen moet je belonen", zegt de Overijsselse oud-gedupeerde.

In de krant pleit Schouten voor enig geduld: "Je moet boeren niet te veel vertellen wat ze moeten doen. Het zou wel heel hoogmoedig zijn als ik in een jaar tijd die hele u-bocht zou willen nemen." Boeren zijn vakmensen die "heel goed eigen afwegingen kunnen maken" benadrukt de minister.

De omschakeling die de werkgroep voor ogen heeft, is duur. Voorzitter Maij pleit daarom voor een overheidsfonds waaruit boeren de maatregelen om te verduurzamen kunnen betalen. Ook stelt Maij voor dat er een systeem komt waarin boeren direct kunnen zien wat ze produceren en presteren op het gebied van duurzaamheid. "Daar moeten we werk van maken", reageert Schouten in de krant.