Kloof tussen stad en platteland: Boerenprotest gaat over veel meer dan stikstof

De protesten de laatste jaren gaan niet alleen over Zwarte Piet of over stikstof, ze gaan ook en misschien wel vooral over een groeiende kloof tussen stad en platteland, tussen laag- en hoogopgeleid, tussen Randstad en de rest van Nederland. Het is een gevoel niet gehoord te worden, misschien zelfs niet serieus te worden genomen. En dat gevoel leeft in de hele westerse wereld.

Met grote gevolgen. In het Verenigd Koninkrijk speelde het een rol bij de Brexit, in de Verenigde Staten kon Trump de baas worden door steun uit de regio en in Frankrijk uit de onvrede zich in gele hesjes. Overal zijn populistische partijen opgekomen. Een politieke en bestuurlijke elite die het achterland vergeet. Voorbij Utrecht komen ze zelden.

Begrip
Dat daar waarheid in zit blijkt onder meer uit de moeizame, heel moeizame erkenning van aardbevingsschade in Groningen. Het blijkt uit een algeheel gebrek aan investeringen in het platteland. En ja, het blijkt ook uit het gemak waarmee wordt gezegd dat de veestapel moet worden gehalveerd. En het blijkt zelfs uit de aanvankelijke steun die het boerenprotest kreeg in het hele land. We begrijpen het ergens wel.

Gevoel
"Het gevoel is dat een kleinere groep in de Randstad het platteland de nek om draait", legt hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen uit aan RTL Nieuws. "Deze protesten gaan niet over 50.000 boeren die zich zorgen maken over het stikstofbeleid. Dit gaat over drie miljoen Nederlanders die in een krimpregio wonen. Ze hebben het gevoel dat hun zorgen niet aankomen in de Randstad."

Van den Berg vervolgt: "Je ziet het aan de argumenten die de boeren en sympathisanten gebruiken. Het gaat om hun manier van leven die op andere waarden is gebaseerd. Ze hebben het gevoel dat hun identiteit wordt aangetast."

Ruimte
Directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Plan zei al in 2017 tegen RTL Nieuws dat de groeiende kloof een probleem is. "Praten over de verschillen tussen stad en platteland is van alle tijden. Maar het vraagstuk van verschillende belevingswerelden neemt wel toe, omdat de trek naar de stad zo ontzettend is toegenomen. En die gaat nog verder doorzetten."

Volgens Putters is 'een krachtige impuls in de regio' nodig met gerichte investeringen die het platteland sterker en economisch aantrekkelijker maken. Zodat stedelingen hun kleine, dure huisjes in straten vol auto's die hun longen vervuilen, kunnen inruilen voor ruime woningen in het groen met frisse buitenlucht, plaats om te spelen en natuur om van te genieten. Klinkt als het paradijs, dat platteland.

Bron(nen):   RTL Nieuws