Barack Obama zet op afstand zijn handtekening met zo’n machine

President Obama zat intussen al weer bij zijn gezin op Hawaii. Maar de wet die het Congres op Nieuwjaarsdag aannam moest nog ondertekend worden. Dat kan op afstand (7500 kilometer in dit geval) dankzij deze machine. Het is overigens niet bijzonder dat belangrijke mensen handtekeningen met een machine laten zetten bijvoorbeeld onder de talloze brieven waarin ze burgers bedanken, aanmoedigen, medeleven betuigen of feliciteren. Het met een machinale pen ondertekenen van een wet is wel bijzonder Dit is het document dat er vervolgens uitrolt. Links met een originele handtekening, rechts de machinale ondertekening: