Kerken: bureaucratie veroorzaakt armoede

Een groeiende groep mensen met armoedeproblemen klopt aan bij de kerk voor hulp, zegt het Knooppunt Kerken en Armoede op basis van eigen onderzoek. De onderzoekers wijzen naar de overheid als een van de veroorzakers van geldproblemen. Mensen raken vaak verstrikt in de bureaucratie.

Protestantse en katholieke kerken gaven vorig jaar bijna 41 miljoen euro uit aan armoedebestrijding, zo’n 10 miljoen meer dan in 2012. Dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) becijferde eerder dat alle arme gezinnen samen in een jaar 2,2 miljard euro nodig hebben om uit de financiële problemen te komen.

Ongeveer 57.000 mensen hebben individuele financiële hulp gekregen. Daarnaast hebben kerken arme gezinnen ook op andere manieren bijgestaan, bijvoorbeeld door kerstpakketten uit te delen en voedselbanken te helpen.

Meta Floor, specialist armoede van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), vindt het aan de ene kant "fantastisch" dat er meer geld naar armoedebestrijding gaat, ondanks dat kerken krimpen. Maar als zoveel mensen bij de kerk aankloppen voor hulp, gaat er volgens haar "iets niet goed" bij de overheid.

Laaggeletterden en psychiatrische patiënten hebben volgens Floor moeite om formulieren en procedures te begrijpen. Daardoor raken ze verder in de problemen, bijvoorbeeld als ze boetes moeten betalen aan de Belastingdienst omdat ze hun aangifte verkeerd hebben ingevuld. "En de geldpotjes die zijn bedoeld om ze te helpen, weten ze vaak niet te vinden."