Nederlandse bevolking groeit snel door immigratie

De Nederlandse bevolking groeide afgelopen jaar tot 17,4 miljoen mensen blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging is voor het overgrote deel toe te schrijven aan immigratie. Het geboorte-overschot is op het laagste punt sinds de eeuwwisseling.

Er werden slechts 18.000 baby’s meer geboren dan er mensen overleden. Meer dan 85 procent van de bevolkingsgroei van 132.000 in 2019 bestond uit mensen die uit andere landen afkomstig zijn. Het was voor het laatst in 1975 na de onafhankelijkheid van Suriname dat de bevolking in eenzelfde tempo groeide.

De helft van de immigranten komt overigens uit Europa, gevolgd door Azië en dan vooral India en China. Het aantal asielzoekers bedraagt met 16.000 nog geen 6 procent van de totale immigratie.

De kleine gemeenten rond grote steden groeiden in 2019 het hardst. Diemen spande de kroon met een relatieve bevolkingstoename van 54 per duizend. Het aantal inwoners van de vier grote steden steeg in absolute zin het meest.

In 63 van de 355 gemeenten was er sprake van krimp. Het gaat daarbij vooral om gemeenten in Noord- en Oost-Groningen, Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en de Achterhoek. 

Bron(nen):   De Volkskrant