Zomervakantie mogelijk korter of volgend jaar langere schooldagen

Als de scholen na de meivakantie gesloten blijven dan moet gekeken worden naar een ingekorte zomervakantie of langere lesdagen, laat de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet weten.

De zomervakantie zou ook naar voren kunnen worden gehaald, oppert de raad. Langere lesdagen, bijvoorbeeld van 8 tot 16 uur of 9 tot 17 uur behoren eveneens tot de mogelijkheden.

De situatie is het meest urgent voor kwetsbare leerlingen, die zich niet veilig voelen thuis of die geen online lessen kunnen volgen. Voor hen zouden er in ieder geval zomerscholen moeten worden opgezet als de scholen langer dichtblijven.

“Volgens het Nederlands Jeugdinstituut wordt drie op de honderd kinderen verwaarloosd of mishandeld. Voor een school met 250 leerlingen gaat het dus om zes of zeven leerlingen”, aldus voorzitter Edith Hooge. “Voor hen telt elke dag.”