Het Zweedse experiment: nu meer dan 2.000 doden

Het Zweedse volk lijkt de inzet van een gevaarlijk experiment: Wat gebeurt er als je weinig maatregelen neemt tegen het coronavirus? Het antwoord op die vraag wisselt per week. Laatste stand van zaken: 2.000 doden en de daling is nog niet in zicht.

Zoals bekend zijn in Zweden scholen, terrassen en winkels nog gewoon open. Met andere woorden: het openbare leven gaat er goeddeels door. De regels bestaan voornamelijk uit afstand houden, handen wassen, wegblijven bij kwetsbare mensen en thuisblijven als je ziek bent.

Het zijn vrijwillige richtlijnen, maar vanuit de regering klinkt het advies wel steeds dwingender, want het aantal besmettingen loopt op, net als het aantal doden dat nu 2.021 bedraagt. “We zien absoluut nog geen daling”, klonk het op de dagelijkse persconferentie.

Staatsepidemioloog Anders Wallensten drukt de Zweden op het hart: “De zon schijnt en het is buiten mooi weer. We krijgen vragen om de restricties te versoepelen, maar het gevaar is nog niet geweken. We moeten volhouden en de ouderen beschermen. Hou ook buiten voldoende afstand.”

Volgens het ministerie van volksgezondheid heeft op 1 mei een kwart van de inwoners van Stockholm, de grootste besmettingshaard in Zweden, het virus gehad. De druk op de ziekenhuizen is bijzonder hoog, waarschuwt de overheid, maar er zijn nog ruim voldoende ic-bedden dus vooralsnog gaat het experiment gewoon door.