Heel veel miljoenen weggegooid: wijkprojecten zijn nutteloos

De Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale projecten die de leefbaarheid moeten verbeteren. Zeker vanaf de komst van de Vogelaarwijken is heel veel geld gestopt in het opkrikken van die wijken. Van straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscode-projecten tot de inzet van straatcoaches. Al die projecten hebben echter nauwelijks effect, bericht Binnenlands Bestuur op basis van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van al die leefbaarheidsprojecten. In opdracht van Kennisinstituut Movisie bekeek socioloog Vasco Lub de effecten van de belangrijkste buurtaanpakken. Slechts een klein deel van de projecten is gebaseerd op aannames die wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Van het merendeel van de onderzochte projecten is het twijfelachtig  dat zij hun gestelde doelen bereiken. Sociale cohesie is in wijkaanpak een toverwoord: als er meer cohesie is, dan wordt een wijk leuker. De studie toont aan dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat meer sociale cohesie ook leidt tot een veiligere wijk. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat frequentere en hechtere contacten tussen bewoners in achterstandswijken meer sociale controle opleveren en daardoor een gunstige invloed uitoefenen op de buurtleefbaarheid. Sociale cohesie lijkt eerder een gevolg van een veilige leefomgeving dan de oorzaak ervan, schrijft Binnenlands Bestuur. Onderzoeker Lub heeft echter ook nog iets positiefs te melden. Burgerwachten en buurtpreventieteams hebben wel degelijk een gunstige invloed op de leefbaarheid in de buurt. Hoewel er in Nederland nog niet echt aan resultaatmeting is gedaan, laat buitenlands onderzoek zien dat de criminaliteit wel degelijk verminderd in wijken met buurtpreventieteams.  

Bron(nen):   Binnenlands Bestuur      

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Ron Kersten

  Interessant om te zien dat mijn onderbuikgevoel van jaren geleden nu wetenschappelijk onderbouwd kan worden.
  Je ziet dat burgerwacht en buurtpreventieteams wel zoden aan de dijk zetten, de wijkagent had hier vroeger een grote rol maar is wegbezuinigd of beknot in zijn/haar mogelijkheden. Kunnen we dan nu direct stoppen met gruwelijk veel geld over de balk smijten voor iets dat niet werkt? Huur van dat geld mensen in als wijkteam en maak onze omgeving weer veilig en prettig om te wonen en werken. Het helpt mensen aan een baan, binnenkort hebben we weer een overschot aan werkeloze gevangenbewaarders, kieper al die softe hulpverleners en belangengroepen eruit en school ze om naar nuttig en voorhanden werk.

  • John

   Nou meen ik me toch goed te herinneren dat we juist jaren geleden besloten hebben om te stoppen met “opzomerprojecten” en “prachtwijkenaanpak”. Toen hebben we de verantwoordelijke minister Ella Vogelaar meet pek en veren weggehoond.
   Wijkpolitiebureaus gesloten en vervangen door per auto patrouillerende agenten vanuit een centraal bureau. Buurthuizen opgedoekt.

   En sindsdien is het niet veiliger en socialer geworden. Evaluatie van afgebroken projecten toont inderdaad geen vrolijk resultaatbeeld. Laat ik daar nou helemaal niet verbaasd van staan.
   Nu wil het Opstelten/Teeven-duo 20% van de criminelen uit de gevangenis met een enkelbandje de straat op sturen. En u pleit voor de ontslagen pi medewerkers weer in dienst te nemen om te gaan patrouilleren in de ongure wijken?
   Bezuinigen was het doel, was je dat even vergeten? Er is geen geld om die mensen een andere overheidsbaan te geven. Die moeten zich laten inschrijven bij de machteloze centra voor werk en inkomen in de hoop op een nieuwe baan.
   En jij mag achter de ramen koekeloeren of er iets verdachts is, en dan via twitter alert de omgeving en de politie op de hoogte brengen. En wachten, of er wat gebeurt.

   (in antwoord op Ron Kersten)
 2. John

  De NRA in Amerika zegt dat je een veilige buurt krijgt met elke “good guy” een “gun in the pocket”. Is dat wat Binnenlands Bestuur nu “wetenschappelijk onderbouwd” propageert?
  Burgerlegertjes die patrouilleren zodat de “crooks” zich wel bedenken voor ze de wijk onveilig gaan maken. Het moet in Amerika overal dus wel hartstikke veilig zijn met zoveel “guns”. Oh even vergeten, de “bad guys” hebben ook “guns” waarschijnlijk allemaal “automatics”.
  Een paar decennia geleden hadden we nog nooit ramkraken in Nederland.
  Ram en plofkraken, we kijken er niet meer van op. Wapenwedloop?

 3. kletsmajoor

  In de sociale wetenschappen houden ze niet zo van het meten van resultaat. Zo kreeg ik eens geweldig ruzie in een automatiseringsproject voor het onderwijs omdat ik nietsvermoedend aan de onderwijskundigen vroeg welke voorzieningen in het systeem ingebouwd moesten worden om de resultaten te kunnen toetsen aan de verwachtingen. Hoon was mijn deel. ‘Al die techneuten denken maar dat “meten is weten” zaligmakend is!’ riepen ze.

 4. AT

  Wat je doorgaans ziet is dat dergelijke projecten sowieso meer gerund worden door sociaal geëngageerde mensen. De ‘probleemgevallen’ bereik je amper en dus onderaan de rekening levert het weinig werkelijke verbetering op. Het zal zeker bijdragen aan cohesie, want de problemen spelen zich op een heel ander vlak: opleiding, opvoeding en werk.

 5. Genuine_Defector

  Toezicht werkt. Of dat nu burgerwachten, preventieteams, politieagenten, camera’s of drones zijn. Al dan niet achteraf werkt het.

  Met toezicht houd je asociale mensen in de gaten. En vaak zijn dat hele laffe personen. Die durven niets of in ieder geval minder als er goed toezicht wordt gehouden.

  Als je rond gaat strooien met subsidies en andere cadeautjes gaan diezelfde asociale personen de boel flessen en verdwijnt het geld. Daar zijn het nu eenmaal asociale mensen voor.

  Minder subsidies en meer blauw of iets vergelijkbaars op straat is het enige dat werkt tegen overlast door tuig (want daar hebben we het natuurlijk voornamelijk over als het om leefbaarheid gaat). Oh ja, en veel hardere straffen natuurlijk.

Reacties niet toegestaan