Maxima Zorreguieta achternichtje van Willem-Alexander en Bernhard?!

Op het internet circuleren, zeker deze dagen, allerlei theorien hoe het werkelijk zit met de prins en de prinses. Hier volgt een uitgebreide versie van een ingewikkeld verhaal van Paul Engel. (We plaatsen het artikel al eerder, drie dagen geleden. Het verdween spoorloos uit het archief en van de site. Het zal toch niet....) Willem-Alexander en Maxima hebben zelfde stamvader Journalist Stan de Jong schreef in 2002 in zijn artikel 'Het Gearrangeerde Huwelijk' over Maxima en Willem-Alexander: "Volgens genealogen stammen zowel Máxima als Willem-Alexan­der (via zijn grootvader Bernhard) af van de Duitse aristocratische familie Halbach. Voorvader Pablo Halbach is waarschijnlijk de opa van Máxima’s grootmoeder Máxima Blanca Bonorino Gonzalez. De familie Halbach strandt begin negentiende eeuw in Zuid-Amerika via Franz Halbach, de Pruisische gezant te Argentinië (1801-1830). " Bron: www.standejong.nl/archief/2002/2002_05_alexmaxima.doc Zie ook dit duidelijker artikel van de Telegraaf uit hun archief : "zaterdag 18 september 1999 Willem-Alexander en Maxima hebben zelfde stamvader Van onze speciale verslaggever Wim Romeijn BUENOS AIRES, zaterdag De stamboom van de Argentijns-Baskische familie Zorreguieta is verstrengeld met die van ons koningshuis. Maxima Zorreguieta, de nieuwe vriendin van kroonprins Willem-Alexander, heeft in de Duitse landheer Pieter Halbach (1634-1686) uit het plaatsje Kradenholl een voorouder gemeen met haar geliefde. Uit het huwelijk van Pieter Halbach met Isabel von Clemenshammer kwamen vier kinderen voort. Een van hen, Gaspar Halbach (1673-1723), is een rechtstreekse voorvader van prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, wiens overgrootmoeder Matilde Halbach (1823-1848) was. De nakomelingen van Gaspars jongere broer Pieter (1668-1753) kwamen in Argentinië terecht via diens achterkleinzoon Frans Halbach (1801-1870), die als gezant van Pruisen in Buenos Aires diende aan het hof van de Spaanse onderkoning en zich daar naast het diplomatieke werk toelegde op de handel in ijzerwaren. In Argentinië raakte het oude Halbach-geslacht vermengd met de van oorsprong Spaanse adellijke familie Bonorino Gonzalez Islas y Ladron de Guevara. De Bonorino's speelden een sleutelrol bij Argeniniës onafhankelijkheidsstrijd en vervulden na 1825 talrijke functies in het landsbestuur van de jonge republiek. Kleinzoon Pablo Halbach van de Pruisische diplomaat Frans vond in Robustiana Marta Bonorino etc. zijn ware. Een generatie later verschijnen de Zorreguieta's op het toneel. De eerste Zorreguieta arriveerde in 1777 in Argentinië. Het geslacht hoorde tot de lagere adelen van het Baskenland, waar de Zorreguieta's tot op heden naast een prominente naam ook een ruimbemeten landgoed en buiten bezitten. Willem-Alexanders vriendin Maxima Zorreguieta is zo vernoemd naar haar overgrootmoeder Maxima Bonorino, die op haar beurt het kleinkind was van Pablo Halbach en Robustiana Marta Bonorino." Bron: http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/19990918/teksten/bin.willemalexander.html Plaatje Stamboom: http://www.argusoog.org/wp-content/uploads/2013/02/Oranje-Nassau-Zorreguieta-stamboom.jpg Prins Bernhard en Jorge Zorreguieta zijn dus achterneven?! En Maxima en Willem-Alexander ook achterneef en achternicht van elkaar?!! In hoeverre zal het bloedverwantschap van prins Bernhard met de Zorreguieta's een strafrechtelijk onderzoek naar Jorge Zorreguieta beinvloeden?! http://www.eenvandaag.nl/buitenland/41877/_start_nieuw_strafrechtelijk_onderzoek_zorreguieta_ De Oranjes zouden overigens ook net als de Britse royals afstammen van 'Dracula': Vlad de Spietser... http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/prince-charles/9656769/Prince-Charles-heir-to-Draculas-blood-line.html http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlad_Dracula Wellicht dat de oranjes hun bloeddorst van hem hebben geerft... Maar de afgelopen maanden krijgt men bijna niets dan goeds over de 'Oranjes' voorgeschoteld! 'Dichter des Vaderlands' Ramsey Nasr vroeg zich in een Beatrix-uitzending van 'DWDD' zelfs hardop af of koningin Beatrix zelf ooit iets verkeerds gedaan heeft... http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/204726 JA, dat heeft ze zeker!: - Koningin Beatrix vermoord namelijk voor de lol dieren tijdens haar jachtpartijen: Ze jaagt op dieren voor haar "plezier"! "Zo lichtte de Volkskrant in september 1997 een klein tipje van de sluier omtrent de koninklijke jacht. Zoals bekend wordt er jaarlijks op de kroondomeinen door leden van de koninklijke familie en bevriende relaties gejaagd. Met name de drijfjacht op wilde zwijnen heeft de laatste jaren veel kritiek gekregen, omdat deze dieren buiten het jachtseizoen flink worden bijgevoerd. Op die manier wordt de populatie kunstmatig opgevoerd, zodat er in de herfst weer meer te jagen valt. Al jaren leeft er bij een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking grote weerstand tegen dit soort praktijken. De plezierjacht zou, als de meerderheid van de bevolking zijn zin kreeg, allang in zijn geheel zijn verboden – iets waarnaar de SP in de Kamer dan ook heeft gestreefd. Rond de behandeling van de nieuwe jachtwet (officieel de Flora- en faunawet geheten) laaide de discussie over de koninklijke jachtpartijen ook weer hoog op. Zo hoog, dat het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst, Eef Brouwers, zelfs kwam verklaren dat de plezierjacht in de kroondomeinen zou worden afgeschaft. Dat had hij dus beter niet kunnen zeggen, want daags daarna werd hij door de majesteit op het matje geroepen. Bij die gelegenheid zou de vorstin haar voorlichter hebben duidelijk gemaakt dat het natuurlijk nooit zo kon zijn dat de koninklijke familie zwichtte voor de druk van het volk, en dat er dus van een verbod op de plezierjacht geen sprake kon zijn. Brouwers redde zich vervolgens uit dit netelig parket door met een nieuwe verklaring te komen: er werd op de kroondomeinen, zo luidde de lezing ditmaal, helemaal geen plezierjacht beoefend. Er zou uitsluitend en alleen worden gejaagd om de wildstand op peil te houden. Maar daarmee waren de bemoeienissen van de koningin nog niet ten einde. De volgende twee die zich moesten melden waren de ministers Zalm (het ministerie van Financiën is formeel verantwoordelijk voor de kroondomeinen) en Van Aartsen (verantwoordelijk voor de Flora- en faunawet). Ook aan hen zou zijn medegedeeld dat er van een verbod op de koninklijke jagerij geen sprake kon zijn, omdat de familie nu eenmaal sociale verplichtingen zou hebben tegenover andere Europese vorstenhuizen. Hoe dit alles ook zijn moge – feit is dat in de nieuwe wet een bepaling is opgenomen (artikel 65b) waarin de minister van Landbouw de mogelijkheid krijgt om, wanneer bepaalde jachtmethodes worden verboden, het koningshuis daarvan uit te zonderen. Van Aartsen heeft over die regel bovendien laten weten dat hij in voorkomende gevallen geen actieve openbaarmaking zal bedrijven. Met andere woorden: pas als kamerleden daarom vragen zullen zij (vertrouwelijk!) de betreffende stukken mogen zien. Gewone burgers moeten maar een beroep doen op de Wet Openbaarheid Bestuur! Zoals gezegd: geheimzinnigheid hoort kennelijk net zo bij de monarchie als de jacht." Aldus SP-politicus Jan Marijnissen in zijn Blog: http://www.janmarijnissen.nl/boeken/effe-dimmen/leve-de-republiek/ RTL-Boulevard over een stampvoetende Beatrix: "Ik buig niet voor burgers!", na verzet vanuit de bevolking tegen haar drijfjachten: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlboulevard/miMedia/2006/week44/di_jagen.avi_plain.xml Ook Willem-Alexander jaagt "alleen om de lol" op dieren! Bronnen: http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/royalty/articleview/)/components/actueel/rtlboulevard/2007/01_januari/royalty/070124_jagen.xml http://www.shownieuws.tv/video/woede-over-eendenjacht-kroonprins/ https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/6771/kroonprins-moet-stoppen-met-jacht Onlangs raakte ook de hond van prins Willem-Alexander tijdens zijn jachtpartij ernstig gewond en in coma: http://www.shownieuws.tv/video/hond-kroonprins-gewond-bij-jacht/ Uiteraard was ook prins Bernhard een fervent jager: http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/koning-juan-carlos-en-prins-bernhard-de-jacht-als-hobby/ ...Evenals hun Britse en Spaanse familie: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlboulevard/miMedia/2006/week01/dinsdag_beter_10_in__de_lucht.avi_plain.xml http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/13528_spaanse_koning_onder_vuur_vanwege_olifantenjacht/ Meer over de "koninklijke" jachtpartij en het bloedige inwijdingsritueel van "koninklijke" zwijnen-jagers: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlboulevard/miMedia/2008/week52/do_jacht.avi_plain.xml - Koningin Beatrix, koning Willem Alexander, prinses Maxima én prinses Amalia dragen ook nog steeds echt bont, ondanks dat zowel koningin Beatrix als prinses Maxima al 2 maal tot 'Dom Bontje' werden verkozen: http://www.bontvoordieren.nl/site/main/news/view/211 "Het is ook wel bijzonder ongelukkig dat koningin Beatrix vossenbont draagt terwijl haar handtekening nota bene onder een wet staat die de productie van vossenbont in Nederland verbiedt vanwege het ernstige dierenleed. Maar blijkbaar haalt zij haar vossenbont vervolgens simpelweg uit het buitenland. Dat is weliswaar niet onwettig, maar er spreekt wel een zekere minachting uit voor onze normen en waarden ten opzichte van dieren." Aldus Claudia Linssen, directeur Bont voor Dieren tegen 'Shownieuws': http://www.shownieuws.tv/showflits/beatrix-uitgeroepen-tot-dom-bontje/ Prinses Maxima werd onlangs voor de tweede keer tot 'Dom Bontje' verkozen omdat zowel zij als haar dochter wasbeerhondenbont dragen... http://www.nu.nl/achterklap/2997973/maxima-weer-uitgeroepen-dom-bontje.html Deze zeer schokkende en hartverscheurende video van PETA, laat zien hoe afschuwelijk beestachtig het er aan toe gaat bij het levend villen van wasbeerhonden in China: http://features.peta.org/ChineseFurFarms/ http://action.peta.nl/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.campaign.id=2118&ea.client.id=43 Bij zijn inhuldiging gaat Willem-Alexander toch lopen paraderen in een bontmantel van echt nertsenbont: de "C&A koningsmantel"... http://www.bontvoordieren.nl/koningsmantel De Kamerleden van de Partij voor de Dieren zullen dan ook geen eed afleggen waarin ze trouw beloven aan de koning. Bron: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7235/en-eed-volstaat-op-30-april In totaal weigeren 16 parlementariers om een eed of belofte af te leggen tijdens de inhuldiging van Willem Alexander tot nieuwe koning. Bron: http://www.metronieuws.nl/troonswisseling/zestien-parlementariers-weigeren-eed-30-april/pwxmdg!9B2ZiAmzNcUN2lBY5HrSSg/ Volgens rechter Peter Ingelse is de troonopvolging ook illegaal! Bron: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/491152-troonopvolging-is-illegaal.html - Bilderberg-onderzoekers en insiders over Bea's Bilderberg Group: Dr Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD): De Bilderberg meetings werden opgezet door prins Bernhard. Hij was 22 jaar lang de voorzitter van de Bilderberg meetings, die mede-gefinancierd en georganiseerd werd door de CIA. Koningin Beatrix nam zijn rol als voorzitter over en ook Prins Willem-Alexander behoorde o.a. in 2001 tot de deelnemers. Bron: http://www.sjakoo.nl/books/21957.htm - Volgens Bilderberg-kenner Daniel Estulin, auteur van het boek “The True Story of the Bilderberg Group”, is de economische crisis met opzet gecreerd door de Bilderbergers!: "How is it an enemy? Estulin believes the destruction of the economy, and particularly the assault on capitalist economics, is something that has been done on purpose, a meltdown orchestrated from behind the scenes to keep the masses dependent on the elite. “To these powerful people, national resources are theirs, not everyone’s,” Estulin told WND. “All these people want an empire.They don’t want the people of the world to develop, to prosper, to grow the population. They want us to work for them, where our children and our children’s children work for an elite group, the oligarchy. If people participate in the ideas shaping the world, if a nation is allowed to grow its own food, develop its own natural resources, be truly self-governing, it would end the Bilderbergers’ oligarchy.”" Bron: http://www.wnd.com/2012/05/will-bilderberg-meeting-be-occupied/ - Bilderberg-voorzitter: ‘Bilderberg creerde de Euro-munt’: http://euobserver.com/9/27778 Documenten die aantonen dat de Bilderberggroup in 1955 al plannen had voor een Europese munt: http://www.infowars.com/leaked-1955-bilderberg-docs-outline-plan-for-single-european-currency/ "Volgens Estulins contacten zijn de Bilderbergers uit op het onderuithalen van de dollar, mogelijk ten voordele van een nieuwe wereldreservemunt, waarvoor laatst werd gepleit door de directeur van het IMF."(Dat was toen Dominique Strauss-Kahn). Bron: http://nos.nl/artikel/161260-toenemende-aandacht-voor-zwijgzame-bilderberggroep.html Zie ook: http://www.express.be/business/nl/economy/bilderberggroep-wil-dollar-onderuithalen-ten-voordele-van-een-nieuwe-wereldreservemunt/127323.htm https://www.welingelichtekringen.nl/economie/25953/bilderberg-groep-beatrix-wellink-zou-wereldreservemunt-willen.html Secretaris-Generaal van de NAVO, Willy Claes, op de Belgische radio: “Tijdens de conferentie krijgen alle genodigden 10 minuten spreektijd – en daar wordt zeer streng aan vastgehouden, jahaha – en na afloop stelt de ‘rapporteur’ een rapport op van wat er besproken is. De aanwezigen worden dan natuurlijk wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze invloed hebben.” Bron: http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml Het radio-interview is hier te beluisteren: http://www.radio1.be/programmas/feiten-en-fillet/2-tot-en-met-6-juni-bilderbergconferentie-sitges-spanje - Bilderberg-kenner Estulin over de depopulatie-agenda van Bea's Bilderberg Group in RTL-boulevard: http://youtu.be/OfBGfDX8aTU Bronnen over Bilderbergers die demonstranten bij de Bilderbergconferenties "kakkerlakken" noemen en zelfs dood wensen: “Get Ron Paul and all of his supporters on an airplane with a Muslim suicide pilot and take ‘em down” Bronnen: http://www.infowars.com/insider-bilderberg-members-share-ron-paul-death-wish/ http://www.guardian.co.uk/world/us-news-blog/2012/jun/04/bilderberg-2012-ken-s-drive-of-shame Ook de chauffeurs en bodyguard van de Bilderbergers staken hun middelvingers op tegenover demonstranten: http://www.guardian.co.uk/world/us-news-blog/2012/jun/01/bilderberg-2012-chantilly-occupy1 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2152468/Bilderberg-meeting-Reports-machine-gun-nests-site-secretive-gathering.html Reportage 'Secret Societies' van de History Channel over de geschiedenis van de ‘FreeMasons’ (Vrijmetselarij)-CFR-Trilateral Commission-Bilderberg Group, 'Skull&Bones' en hun verbinding met de CIA: http://youtu.be/y6qtR34709A (Deel 1, zie voor de andere delen Youtube.) Zie hier nog wat opmerkelijke informatie over Prins Bernhard en de CIA: http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/hoe-nazis-bij-cia-en-nasa-terechtkwamen/ Ook opmerkelijk: "In 2003 vertelde Holbrooke aan Nova dat hij tijdens een Bilderberg conferentie in Zwitserland op 8 juni 1995 Beatrix had gewaarschuwd over de positie van de Nederlandse soldaten in Srebrenica en voor de rampspoed die hij voorzag in Srebrenica." Bron: https://www.welingelichtekringen.nl/13300-aan-wie-gaf-beatrix-holbrooke-s-waarschuwing-over-srebrenica-door.html -Beatrix propageert ook vrouwenonderdrukking: Volgens Beatrix is het (moeten) dragen van een hoofddoek door vrouwen namelijk helemaal geen vorm van vrouwenonderdrukking... Bronnen: http://omroep.vara.nl/media/84722 http://nos.nl/koningshuis/artikel/330038-beatrix-hoofddoek-onderdrukt-niet.html Terwijl de Koran helemaal NIET voorschrijft dat vrouwen een hoofddoek of iets dergelijks zouden moeten dragen! Uit onderzoek door Arabisten/Koran-geleerden en moslim's die de Koran bestudeerd hebben, blijkt dat er in de Koran nergens iets staat over het moeten dragen van hoofddoekjes of iets dergelijks door vrouwen. Het enige wat er staat is dat zowel mannen als vrouwen ‘hun kuisheid’ zouden moeten bewaren en dat vrouwen hun borsten beter kunnen bedekken… Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Maar vrouwen hoeven niet hun hele lichaam of hoofd te bedekken. Zie de NCRV- docu 'Een brug van verhalen': http://youtu.be/x1sH0VBOLjM?t=5m10s http://vimeo.com/7953633 - Dat Beatrix als Grootaandeelhouder van Shell staatsbezoeken doet met een handelsdelegatie van Shell, aan olierijke landen (waar het slecht gesteld is met de mensenrechten)... http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2013/01/22/brunei-een-dubieuze-koninklijke-bestemming/ http://nos.nl/koningshuis/artikel/464525-koningin-ziet-kansen-in-brunei.html http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/09/beatrix-arriveert-in-qatar-economisch-belangrijk-staatsbezoek/ http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2011/01/one_for_oil_and_oil_for_one.jpg Is ook hypocriet omdat ze in haar (kerst-)toespraken groene duurzaamheid predikt terwijl Shell het milieu vervuilt in o.a. Nigeria! Zie bijvoorbeeld de uitzending van Zembla: de 'Vuile olie van Shell': http://gemi.st/11081443 http://www.nederland2.nl/programmas/6271-hallo-wereld-hier-olieramp/uitzending/40361?gids=true De Nederlandse overheid zou Shell ook de hand boven het hoofd houden... Bron: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/470986-nederland-houdt-corruptie-in-stand.html - Ook laat ze zich rondrijden in een gouden koets die de slavernij uitbeeld en "versierd met borduursels die gemaakt zijn door weesmeisjes. Die arme kinderen hebben daar natuurlijk geen cent voor ontvangen. In ruil voor hun arbeid hadden ze een dak boven het hoofd en een schamel bordje eten." Bronnen:http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/16/koningin-beatrix-moet-slavenillustratie-van-gouden-koets-halen/ http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2918055/2011/09/20/Laat-maar-zien-die-afbeeldingen-van-slavernij-op-de-Gouden-Koets.dhtml Dat de oranjes iemand die een waxinelichtjeshouder naar de koets toe gooide daarvoor voor onbepaalde tijd proberen op te laten sluiten, is al helemaal schandalig! http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10020313.ece/Waxinelicht-gooien-naar-gouden-koets-in-Groningen   Meer over schokkende misdaden door de oranjes vind men in de boeken en artikelen van Ton Biesemaat: http://historiek.net/nieuws/algemeen/4608-ton-biesemaat-komt-met-nieuw-boek-over-oranjes- De weekkrant over Prins Hendrik's sinistere seksschandalen in het Ronde Huis Nunspeet http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/februari/16/raadsels_rond_het_ronde_huis Omroep Gelderland over het Ronde Huis in Nunspeet: http://youtu.be/2LKFMUHhwbQ (Ook de Belgische Koning Albert II zou een schokkend seks-schandaal hebben: de 'Roze baletten'. Bron: http://www.groene.nl/1996/43/dossier-belgische-doofpotten ) -Prins Hendrik der Nederlanden, prins Bernhard, koningin Wilhelmina en koningin Beatrix zijn ook Grootkruisen in de Katholieke orde, terwijl ze beweren protestants te zijn... Zie: http://www.ordevanmalta.nl/gesch_rang_grootkruis.htm Bronnen: http://www.maltezerorde.nl/gesch_exter.htm http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Malta Zie hier hoe prins Bernhard prinses Beatrix tot 'Dame-Grootkruis van Eer en Devotie van de ridderorde van Malta' sloeg: http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2011/09/smom-prince-berhhard-kinghts-queen_betricx_12.jpg De laatste tijd ging het in de Media vooral over de taal van het 'koningslied' en een bedanklied voor Beatrix, genaamd 'Koningin van Alle Mensen' (terwijl voor vele mensen Beatrix om bovenstaande redenen niet hun koningin is!), en andere 'koningsliederen' van onwetende/opportunistische BN'rs (waarvan een aantal eerder door de oranjes werden beloond met een lintje of uitgenodigd voor een diner). ...Terwijl het meest kwalijke aan het hele koningslied is dat het onbeschaamde Propaganda is! Chef Redacteur bij het RTL-nieuws Kees Berghuis, beschrijft dat zeer treffend in zijn Column: "Als we een plein met Noord-Koreanen deze lyrics horen zingen over Kim Jong-Un, dan schudden we allemaal meewarig het hoofd en denken: 'Arme stakkers, wat jammer dat ze niet beter weten.'" Bron: http://blogs.rtlnieuws.nl/kees-berghuis/1171-het-koningslied-van-mark-rutte.html Ik hoop dan ook dat u (in deze tijd) ook aandacht zult besteden aan het ware gezicht van de Oranjes...   Het is overigens mogelijk dat de schroef die Margarita (het nichtje van Beatrix) en Edwin de Roy van Zuydewijn aanzagen voor een microfoontje in het kantoor van de RVD wel een afluister-schroef geweest is... http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/rtl_plus/jaaroverzicht_2003/opening_februari.xml Op National Geographic werd namelijk de docu 'Liquid bomb plot' uitgezonden waarin gereconstrueerd werd hoe verdachten door een inlichtingen dienst in de gaten werden gehouden doordat (toen de verdachten niet thuis waren) schroeven in het huis werden vervangen door schroeven waarin een mini-cameratje zat die beeld (en geluid) draadloos doorzond... Zie hier de betreffende uitzending van National Geographic: http://natgeotv.com/nl/liquid-bomb-plot http://youtu.be/S6Dc02lN6uo?t=25m32s Op het internet worden ook schroeven met een cameraatje erachter te koop aangeboden. Zie bijv: http://www.spyshop.nl/#en/spyproducten/spy-cameras-recorders-wired/spycamera-crosshead-screw-with-integrated-camera.html http://www.spysecurityshop.nl/schroef-camera-p-303.html http://www.camerashop24.nl/product/draadloos-spy-schroef-camera-1/?category_cd=117&product_cd=29ca161000 http://www.camerashop24.nl/product/schroef-camera-draadloos-2/?category_cd=64&product_cd=eaf4147670 (Dat soort draadloze zend- en ontvangstapparatuur werkt meestal ook nog eens met schadelijke gepulste elektromagnetische straling en detecteerbaar met een stralingsmeter.)      

5 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Paul

  Beatrix, prins Bernhard, prins Hendrik en koningin Wilhelmina zijn Grootkruisen in de Katholieke ridderorde van Malta (geweest), terwijl ze beweren protestants te zijn…

  De ‘Ridderorde van Malta’ (‘Knights of Malta’) kan gezien worden als de ‘adellijke’ tak van de Vrijmetselarij.
  (Het bovenste deel van de Vrijmetselaars-piramide).
  Zie ook: http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2002/juni/Vrijmetselaars-en-politiek.html

  Voor Vrijmetselaars spelen numerologie en de getallen 11 en/of 2 (2= Romeinse II en 11 in numerologie wordt 1+1=2), 4 (= 2 x Romeinse II II) Bijvoorbeeld: 02, 11, 20, maar ook 29 want 2+9=11=1+1=2. En 04, 13 en 31 want 1+3=4), en de getallen 33 (een hoogste graad bij de vrijmetselaars) en 13 een belangrijke rol.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/13_33_freemason_sig.htm
  Zie hier wat info over het veelvuldig voorkomen van het cijfer 11 rondom de valse vlag-aanslag op 9/11!: http://www.september11news.com/Mysteries2.htm
  (Het alarmnummer in de VS is 911 (9+1+1=11=1+1=2) Het alarmnummer in Nederland is 112)
  Lees hier waarom de 13e als ongeluksdag wordt gezien:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijdag_de_dertiende

  Beatrix kondigde in 2013 en na 33 jaar ‘koningsschap’, haar abdicatie aan.
  De troonswisseling vond plaats op koninginnedag 30-04-2013 = (3+4+2+1+3=)13
  Het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Maxima vond plaats op 02-02-2002.
  Volgens de officieele lezing zouden zo’n 1,3 miljoen kinderen op 7600 (7+6=11) basisscholen aan de ‘koningsspelen’ van Willem-Alexander hebben meegedaan.
  De officieele kosten van de troonswisseling zouden 11 miljoen bedragen
  Bea’s Bilderbergclub creeerde de Euro volgens de voorzitter… In 2002 werd de Euro ingevoerd, die toen 2,20 Guldens waard was.

 2. ihope

  Waarschijnlijk dus niet zeker. HOU JE MUIL DAN EN KOM MET FEITEN WAAR DIE 1% NIET ONDERUIT KAN KOMEN stelletje kut journalisten tegenwoordig (uitzonderingen daargelaten)

Reacties niet toegestaan