Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen voorrang bij Utrechtse witte scholen

Op tientallen Utrechtse scholen mogen ouders hun kind al aanmelden voor het drie jaar oud is, hoewel dit bij wet is verboden. Vooral hoogopgeleide ouders maken daar gebruik van en krijgen zo voorrang bij de betere, voornamelijk witte scholen.

Dat stelt het Kenniscentrum Gemengde Scholen in nieuw rapport, waarover de Volkskrant schrijft. Twee jaar geleden concludeerde de Onderwijsinspectie al dat het Nederlandse onderwijs sterk gesegregeerd is vergeleken met andere landen. Vooral hoogopgeleide ouders doen hun kinderen bij elkaar op school. Zo ontstaan 'bubbels van gelijkgestemden', waar leerlingen 'nauwelijks uit komen', aldus de inspectie.

Sinds 2014 is het wettelijk niet toegestaan om kinderen bij een school aan te melden voor ze drie jaar oud zijn, juist om iedereen gelijke kansen te geven. Vooral 'hoogopgeleide autochtone ouders' overtreden die wet en schrijven hun kind al veel eerder in. De kinderen, soms nog maar één jaar oud, belanden op een 'schaduwlijst' die automatisch leidt tot toelating.

"Het past in het beeld dat we hebben van toenemende segregatie in het onderwijs", zegt socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam, die kansenongelijkheid in het onderwijs onderzoekt, tegen de Volkskrant. "Toch verbaast het me dat scholen in Utrecht de wet systematisch omzeilen. Er lijkt een soort rat race gaande te zijn, waarbij ouders hun kind steeds jonger aanmelden om maar een plekje te krijgen op de populairste scholen."

Een anoniem geïnterviewde schoolleider gaat nog een stap verder: "Vanuit mijn werkervaring op een andere school in Utrecht herken ik uit verhalen van ouders dat de wachtlijsten selectief gebruikt worden. Dat Turkse of Marokkaanse kinderen en kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte niet terechtkunnen op een school, maar dat er wel plek is voor Nederlandse kinderen."

Een loting is de eerlijkste oplossing. "Maar dan zit je met boze ouders omdat ze hun kind niet naar de school van hun keuze hebben kunnen sturen. Of omdat het helemaal naar de andere kant van de stad moet," aldus Bol.

En dus groeit de segregatie in het onderwijs en neemt de kansengelijkheid af.

Bron(nen):   De Volkskrant