Hitler krijgt subsidie

In Neurenberg (Beieren) staan Adolf Hitler’s voormalige partijgebouwen inclusief tribunes op instorten. De stad Neurenberg en de bondsstaat Beieren moeten miljoenen euro’s bij elkaar leggen om het grootste bouwwerk dat is overgebleven uit het Hilter-tijdperk te redden van de ondergang.
Voor Hitler was het een droom: de reusachtige tribune stond als een altaar in het open veld, meer dan honderdduizend mensen moesten er plaatsnemen en met hakenkruizen zwaaien, terwijl soldaten ervoor langs marcheerden. Zo vormden de Reichsparteigelände het ideale decor voor de Hitler-aanbidding en het slechte nieuws is dat dit erfstuk nu in staat van verval verkeert. De driehonderd meter lange Zeppelin-tribune en het aanpalende veld met 60.000 zitplaatsen zijn er het slechtst aan toe. Een deel van de tribunes staat letterlijk op instorten en als er nu niets gebeurt, is het domweg te laat.
De burgemeester van Neurenberg, Ulrich Maly, ziet al aankomen dat de rekening naar zijn stad gaat en haast zich daarom te zeggen dat het hier een nationale aangelegenheid betreft. Eerder heeft het onderhoud van het elf vierkante kilometer grote complex (Zeppelinveld, Congreshal, de twee kilometer lange marcheerbaan) al de nodige sommen gekost – ook al omdat dit geheel in de jaren veertig en vijftig wel heel nadrukkelijk links is blijven liggen. Pas daarna kwam in Duitsland de discussie op gang in hoeverre deze Hitler-erfenis moest worden geconserveerd.
Voor de bevolking van Neurenberg was de plek overigens nimmer zo beladen, dat niemand er een voet wilde zetten. In de late jaren veertig vonden er alweer autoraces plaats. En ook Bob Dylan en de Rolling Stones hebben in het verleden op het Zeppelinveld opgetreden.

Bron(nen):   Sueddeutsce Zeitung