Het einde van de evangelische beweging

De Christian Science Monitor kondigt in een intelligent stuk het einde aan van de evangelische beweging in de Verenigde Staten. 
Nu is dat nog de enige soort christendom waar leven in zit, meer dan een kwart van de Amerikanen noemt zichzelf ‘evangelisch.’ Maar dat is over tien jaar voorbij. En dan zal Amerika in een anti-christelijke periode belanden. Intolerantie ten opzichte van hristendom zal sterk toenemen en de politiek zal zich afkeren van het christendom en de evangelische beweging. 
De online-krant noemt zeven redenen, waarvan we er hier vijf noemen: 
1. De evangelische beweging heeft zich geïdentificeerd met politiek conservatisme. Dat is een kostbare vergissing, nu het conservatisme de wind niet langer  in de zeilen heeft. 
2. De beweging heeft geen wortel geschoten bij de jeugd. Er zijn miljarden uitgegeven aan jeugdwerk, maar het heeft tot weinig geleid. 
3. Er is wel veel gedaan aan onderwijs, maar dat heeft niet geleid tot een onderwijsopvatting en -inhoud die de secularisatie kan weerstaan. 
4. Het wordt zo verdacht om christelijk te zijn, dat christenen zichzelf als minder christelijk zullen gedragen om te overleven. 
5. Het geld raakt op.

Bron(nen):   Christian Science Monitor