Over het bestaan van God, de dwergooruil en de klipdas

"Ik weet een ding zeker, dit wordt weer een enorme discussie. Hier gaan zeer veel mensen enorm heftig op reageren. Ik ben benieuwd.", schreef een lezer onder een stuk op de site over het bestaan van God. 
Dat stuk vatte samen wat Die Zeit daar ter gelegenheid van Pasen over schreef. Er werd door de lezers van Welingelichte kringen inderdaad fel en soms heftig gereageerd. En om al dat meedenken recht te doen een poging tot samenvatting. 
Die luidt in een zin: sommige lezers geloven in God en andere niet. Die luidt wat uitvoeriger: *"Het enige wat de wetenschap kan doen is bewijzen dat God hoogstwaarschijnlijk niet bestaat - en de wetenschap is daar heel erg goed in geslaagd. De meeste verklaringen voor verschijnselen in de bijbel en andere zogenaamde heilige boeken zijn allang weerlegd - met inderdaad de verwachte tegenwerking van de kerken. Met doelbewuste sabotage van de kerk zelfs: het scheelde maar weinig of de RK kerk had alle Griekse wijsgerige boeken vernietigd in de middeleeuwen. We mogen van geluk spreken dat we nog teksten van Plato en de zijnen kunnen lezen." 
*"Voor mij geldt: als God echt zijn zoon had gestuurd, dan had hij hem niet naar een kibbelend stel analfabete woestijnvolkjes gestuurd, maar naar de andere kant van de wereld, naar de Chinezen die in dezelfde tijd een bloeiende beschaving hadden opgebouwd." 
*"Een andere toepasselijke link voor vandaag, deze 'goede' vrijdag: 'Zeer veel misbruik Ierse priesters.' 
De vergissing is te denken dat het bestaan van God 'wetenschappelijk' bewezen zou moeten worden. Het bestaan van God zou heel goed aannemelijk te maken kunnen zijn op "
*"Waarom is de getuigenis van een zeer kleine groep mensen 2000 jaar geleden van de 'uit de dood opstaan' en de oncontroleerbare overlevering daarvan voor gelovigen geloofwaardig?"
*"Geen enkel mens in de geschiedenis heeft een grotere invloed gehad op de mensheid dan Jezus Christus en oefent na 2000 jaar nog zoveel invloed uit op het leven van mensen. Daarnaast is de bijbel het meest gepubliceerde boek ter wereld. "
*"We hebben er weer een drogreden bij: puur het feit dat een geloof heel oud is en/of veelgelezen (bijbel) kan nooit garanderen dat er geen sprake is van een dwaalleer. Bovendien, wie eet er nu nog dwergooruil en klipdas (Leviticus 11:5-18) 
God bestaat niet en heeft nooit bestaan ....als dat wel zo zou zijn dan zou er onmogelijk zoveel narigheid en verdriet en armoede op de wereld zijn." 
*"Als 80% van de wereldbevolking gelooft, dan lijkt het me duidelijk dat geloven de norm is en niet-geloven de genetische afwijking."

Bron(nen):   Bestaat God, of is geloven een ziekte?