De Tuinman en de Dood

Een Italiaanse vrouw die de dood ontliep omdat ze net te laat kwam voor Air France vlucht 447 van Rio naar Parijs is alsnog ingehaald door de dood: ze is omgekomen bij een auto ongeluk. Johanna Ganthaler, een gepensioneerde inwoonster van de provincie Bolzano-Bozen, en haar man kwamen na een vakantie in Brazilie op 31 mei nét te laat aan op het vliegveld om de vlucht te halen die afliep in een luchtramp. 

Alle 228 passagiers de wél aan boord waren, kwamen om.

Mevrouw Ganthaler kwam alsnog om toen ze gisteren met haar auto inreed op een tegemoet komende vrachtwagen in de buurt van het Oostenrijkse Kufstein. Ze was op slag dood, haar man raakte zwaar gewond.

De Tuinman en de dood

 

Een Perzisch edelman

Van morgen ijlt mijn tuin-

man, wit van schrik,

Mijn woning in: 'Heer, Heer

één ogenblik !

 

Ginds, in de rooshof, snoeide

ik loot na loot,

Toen keek ik achter mij. Daar

stond de Dood.

 

Ik schrok, en haastte mij

langs de andere kant,

Maar zag nog juist de drei-

ging van zijn hand.

 

Meester, uw paard, en laat

mij spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik

Ispahaan ! -

 

Van middag (lang reeds was

hij heengespoed)

Heb ik in 't cederpark de

Dood ontmoet.

 

'Waarom', zo vraag ik, want

hij wacht en zwijgt,

'Hebt gij van morgen vroeg

mijn knecht bedreigd ?'

 

Glimlachend antwoord hij:

'Geen dreiging was 't,

waarvoor uw tuinman vlood.

Ik was verrast,

 

Toen 'k 's morgens hier nog

stil aan 't werk zag staan,

Die 'k 's avonds halen moest

in Ispahaan.'

*

P.N. Eyck

________

Bron(nen):   The Times