'22% niet naar de dokter vanwege de kosten'

Samenleving
donderdag, 18 juni 2015 om 12:04
welingelichtekringen header 1
Het hoge verplichte eigen risico is slecht voor de gezondheid, zo stelt huisarts Dirk van Duppen in de Volkskrant. Uit de Health Policy Survey is gebleken dat in 2013 22% van de Nederlanders één keer of vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2010 was dat nog 6%. 'Afzien van zorg' omvat het nalaten van het brengen van een bezoek aan een arts, het niet laten uitvoeren van een onderzoek dat werd aanbevolen, het niet ondergaan van een behandeling of het niet afhalen van medicijnen. In geen enkel ander land was er in de periode 2010-2013 sprake van zo'n grote stijging. Ondertussen steeg het verplichte eigen risico in Nederland van €220,- euro in 2012, naar €350,- in 2013, €360,- in 2014 en nu kost het €375,-. Uit het opiniestuk blijkt ook hoezeer de stijging van het eigen risico effect heeft op de relatie tussen de huisarts en de patiënt. Zo was er een patiënt met diarree waarvoor een huisarts onderzoek liet doen. Uit de kweek kwam naar voren dat er niets aan de hand was, maar in plaats van dat de patiënt blij en opgelucht was, stelde deze de huisarts aansprakelijk voor de 'onnodige kosten' die waren gemaakt omdat de patiënt zijn eigen risico ervoor had moeten aanbreken. Steeds vaker zouden artsen en patiënten in discussies verwikkeld raken over of een onderzoek wel echt nodig is. Het hoge eigen risico 'leidt tot energieopslorpende discussies' die bovendien tijd kosten en soms tot schuldgevoelens bij de arts en financiële problemen bij de patiënt. Uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt ook dat in 2014 94% van de huisartsen aangaf dat patiënten lab-onderzoeken, ggz-bezoek, het maken van röntgenfoto's en dergelijke wel eens achterwege laten vanwege de kosten.
Bron(nen): De Volkskrant