Video: angstaanjagende beelden van het begin van de terreuractie binnen in het winkelcentrum

Toen 50 uur geleden de terreuractie van Al Shabaab begon maakte een klant van het winkelcentrum beelden van de eerste chaotische minuten  

18 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Captain Caveman

  Hoe ongelooflijk van het padje moet je zijn om weerloze, onschuldige mensen zo koelbloedig te vermoorden en gewoon er mee doorgaan.
  Wie dit soort gestoorden als helden of verlossers zien, het goedkeurt,of oproepen tot dit soort dingen maken zich in mijn ogen net zo schuldig aan moord.

 2. Robin

  Mooi man, religie.

 3. Anna

  Als u ((de gutmensch)) nu nog niet weet dat islam vrede betekend dan leert u het nooit , ook in Pakistan 75 doden , uiteraard christenen , door fans van de moordlustige en vreeTzame woestijnideologie , oh ook weer 35 doden , natuurlijk christenen , in Nigeria en in de Filipijnen beginnen de aanslagen door , jawel , weer door de allaafhakbar extremisten ook steeds bloederiger te worden . Maar maakt u zich geen zorgen , het is maar een heeeeel klein percentage bloeddorstige islamieten hoor , die andere 10 % zullen we geen last van krijgen , dat zijn waarschijnlijk ex moslims die het voor gezien houden .

  • Calhoun84

   Jammer dat u dit drama meteen weer moet misbruiken om uw punt omtrent moslims duidelijk te maken.

   Maar wederom heeft u mij niet om, ik heb lang genoeg met moslims, en in islamitische landen, gewerkt om te weten dat wat u roept niet gebaseerd is op feiten.

   (in antwoord op Anna)
   • Anna

    Nooit van de internationale (islamitische) taal taqqiyya gehoord ? Dream on ,mijn familie en ik hebben bakken ellende meegemaakt met die cultuur verrijkers , wij hebben het gehad , teveel ervaringen . Door moslimtuig hebben we de laatste jaren het ziekenhuis te vaak van binnen gezien , van in elkaar getrapte kaak en oogkassen tot een gebroken been , arm en hersenschudding , een neefje heeft 8 maanden moeten revalideren , is nu 22 en loopt met stalen pinnen in zijn benen . Wij bedanken en zien wel degelijk de feiten .

    (in antwoord op Calhoun84)
    • Calhoun84

     Ah, dus alle normale moslims verbergen zich onder de tiqqiyya? Zo’n argument slaat natuurlijk elke discussie dood….. “Nee, 99,9% van de moslims zijn niet normaal, maar verbergen hun ware, kwade aard onder de tiqqiyya” 🙂

     Ik vind het vervelend om te horen dat u zoveel ellende hebt meegemaakt met tuig. Ik geloof u op uw woord, het zou u sieren als u ook mijn woord zou kunnen geloven. Ik ken genoeg (oprecht) aardige moslims.

     (in antwoord op Anna)
     • Heldoppantoffels

      Goede opmerkingen, we zullen allemaal moeten realiseren dat wij samen het succes of falen van de mensheid bepalen. Dat kan geen enkele cultuur alleen, westers of oosters.
      Treurig wat de familie van Anna is overkomen, onacceptabel en dergelijk crimineel gedrag creeert logischerwijze bij haar een zeer negatief beeld over een flinke groep mensen.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Guest

      Treurig wat Calhoun en Heldoppantoffels is overkomen, vriendelijk en aardig gedrag creëert logischerwijze bij hun een te zeer positief beeld over een flinke groep mensen.

      (in antwoord op Heldoppantoffels)
     • Calhoun84

      Ik vind mezelf ook treurig, het is echt verschrikkelijk dat ik leuke, aardige mensen ken en een positief mensbeeld heb. Wat zou de wereld gevaarlijk zijn als iedereen zou zijn al Heldoppantoffels en ondergetekende.

      (in antwoord op Guest)
     • Marcel van Houten

      Eens maar het is nu eens wel een leuk en creatief antwoord. 😉

      (in antwoord op Calhoun84)
   • Jeroen Biegstraaten

    Er valt niets duidelijk te maken.

    Dit is de Islam.
    Dit is wat de Koran en Hadith onderwijzen.
    Dit is wat de Profeet ook deed.
    Daarom doen echte islamieten dit ook.
    Dit is Jihad en wie sterft in de Jihad komt direct in het Paradijs.

    We mogen blij zijn dat een flink deel van de moslims wereldwijd gematigd zijn en dit soort zaken niet zullen willen praktiseren.

    Dit zijn dus geen echte islamieten naar de ware leer.
    Gelukkig maar.

    Dit wat we hier zien is de ware Islam in zijn echte en pure vorm;moord,haat en verderf in de naam van Allah en zijn Profeet.

    Soera 2: 190-193
    “En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
    En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.
    Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.
    En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.”

    En dit is maar een vers,ik kan er nog zeker 20 laten zien die ook hiertoe oproepen.
    Het is onderdeel van de islamitische leer.

    Wat gek dat mensen met andere religies dit niet doen…
    Omdat het geen onderdeel is van hun geloof.

    (in antwoord op Calhoun84)
    • Calhoun84

     2:224 “En verschuilt u niet achter Allah met uw
     eden om u te onthouden van het goeddoen en het rechtvaardig handelen en
     het stichten van vrede tussen de mensen. Allah is Alhorend, Alwetend.”

     En dit is maar een vers, ik kan er nog zeker 20 laten zien die hiertoe oproepen.

     Koranstudie is net als Bijbelstudie. Je kunt niet met een enkele vers aankomen zonder de verbanden te bestuderen. Dat er extremisten zijn die ook slechts enkele verzen gebruiken zal ik niet ontkennen, maar dat de Koran alleen maar oproept tot haat is feitelijk onjuist.

     (in antwoord op Jeroen Biegstraaten)
     • Jeroen Biegstraaten

      Het zijn geen extremisten die enkele verzen gebruiken,er is een duidelijke herkenbare letterlijk leer in de koran die oproept tot zulke zaken.
      Mensen die dit ten uitvoer brengen doen wat de koran hun opdraagt.

      Ik kom dan ook niet met een enkele vers,er zijn er desgevraagd nog meer.
      Wat ik al schreef ,ik haalde er maar een aan.

      Ik kan dus aan de hand van ladingen letterlijke verzen aantonen dat de Koran oproept tot oorlog tegen de ongelovige.
      Dat is al erg genoeg toch,dat er zulke “letterlijke” verzen zijn die ertoe oproepen om te haten en te moorden.
      De oproep tot Jihad is ten strijde trekken tegen alles wat zich niet onderwerpt aan allah,en indien nodig met grof geweld.
      Teneinde de gehele wereld te maken tot Dar al Islam,het huis van islam,daar waar de Islam heerst.
      De geschiedenis van de Islam laat ons zien dat er vanaf Mohammed en zijn oorlogen er een onophoudelijke oorlog tegen de gehele wereld is ondernomen in naam van de Islam.
      En ook nu nog is die strijd gaande.
      Sla de geschiedenis en zelf het huidige nieuws er maar op na.
      Vanaf 25-09 zijn er al weer tussen de 350-550 doden gevallen ten gevolge van de Jihad.
      Er zijn elke maand nieuwe cijfers te vinden van deze slachtpartijen.

      Er zijn in de koran 164 verzen die letterlijk oproepen tot geweld tegen ongelovigen in navolging van de Jihad.

      Dat is geen leerboek der liefde en vrede.
      Duidelijk toch?
      Zijn alle Islamieten hatende moordenaars?
      Nee, maar onderwijst de koran deze zaken?
      Ja, en het wordt ruimschoots wereldwijd nagevolgd vanaf dat Mohammed ermee begon.
      Kun je dan stellen dat de de koran en Islam zelf een kwalijke zaak zijn?
      Ik laat het antwoord aan uzelf.

      De Koran roept niet op tot vrede,maar tot oorlog en geweld tegen ongelovigen waarvan akte.
      Ook al laten we de “context”” weg ,wat geen probleem is in de Koran,omdat de Koran geen schrijfwerk is zoals we dat van gewone boeken gewend zijn.
      Het is een boek met onsamenhangende uitspraken zonder echte context ,zodat je ook niet tot litterair critisicme kunt komen,ten einde de originele betekenis goed te vatten.
      De koran dient letterlijk en in het de originele taal gelezen te worden.

      Je kan dus wel lekker over context gaan beginnen,maar oproep tot geweld en moord ,zijn gewoon oproepen tot geweld en moord.
      En als de Koran zou oproepen tot vrede,hoe komt het toch dat er dan al bijna 1200/1300 jaar Jihad oorlogen zijn?
      Omdat Islam vredelievend is?

      Maar goed ,dat stichten van vrede in het vers wat u noemt,is wel wat anders dan wat u en ik er van zouden maken.

      Het is verder in context van de Jihad oorlog.
      Van vrede is pas spraken als mensen zich onderwerpen aan de heerschappij van de Dar-al-Islam,en er is sprake van vrede en recht volgens islamitisch recht.

      De Bijbel erbij halen is appels met peren vergelijken.
      De Bijbel roept niet op tot haat en moord ,maar tot liefde en vergeving.
      Ook al zou je context in de wind slaan,je kan niet tot een punt komen waarin je van iets een compleet tegenovergesteld iets kan maken.

      In de christelijke wereld is er zoiets als traditionele orthodoxie ,waarin men het in feite onherroepelijk in hele grote lijnen eens is wat de leer van de schrift is.
      De leer van het Christendom en Jodendom roept niet op tot haat en moord,en kent geen verzen die gelovigen vandaag de dag oproepen om te haten of tot geweld over te gaan.

      In de Islam is er geen orthodoxie,waar men in staat is gebleken om ook de Jihad verzen te nuanceren aan de hand van de originele betekenis.
      Er is dus geen nuancering aan te brengen in de oproepen tot oorlog tegen ongelovigen.

      Wat wel een feit is,dat de verzen die oproepen tot haat en oorlog actueel zijn en nog steeds een letterlijk gebod zijn.
      Waarvan akte.

      Dat er genoeg Islamieten zijn die het niet in hun hoofd zullen halen om iemand anders iets aan te doen uit naam van de Islam ,is omdat ze of geen kennis hebben van de geloofsleer in de Islam , omdat ze geen kennis hebben van wat de profeet zelf allemaal heeft gedaan in naam van zijn god Allah,of omdat ze gelukkig geen trek in hebben om echt zo netjes de koran te gehoorzamen.
      Dus dat u met genoeg moslims uit islamitische landen hebt gewerkt,neemt al deze feiten niet weg.
      Fijn dat deze mensen anders zijn,maar deze verhullen de ware Islam en waar deze voor staat niet.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Heldoppantoffels

      Ben het met Calhoun eens, zwart wit denken gaat niet helpen. Er zijn ook meer dan genoeg halve zolen bij de ‘fijne’ christelijke vrienden.
      Ik vind ook dat het tijd is dat de scherpe randjes van de Islam af gaan en dat het goed zou zijn als vrouwen een sterkere positie zouden krijgen.
      En tegelijk hebben wij het hier over uitersten en die zijn nooit goed, waar deze uitersten ook vandaan komen of welke religie deze ook aanhangen.

      (in antwoord op Jeroen Biegstraaten)
     • Jeroen Biegstraaten

      Ik zal het nog een keer naar voren halen;

      A;

      1;Mensen die zich beroepen op het christendom en zich schuldig maken aan haat en moord op andersdenkenden, handelen niet in de geest van hun schrift.
      Omdat hun schrift er expliciet niet toe oproept om zulks te bedrijven.
      Je kunt dan concluderen dat zo iemand niet tot die religie hoort.

      2;Mensen die zich beroepen op het christendom en zich niet schuldig maken aan haat en moord op andersdenkenden,handelen in de geest van hun schrift.
      Omdat hun schrift er expliciet toe oproept om zulks niet te bedrijven.
      Je kunt dan concluderen dat zo iemand tot die religie hoort.

      B;

      1;Mensen die zich beroepen op de islam en zich schuldig maken aan haat en moord op andersdenkenden handelen geheel in de geest van hun schrift.
      Omdat hun schrift er expliciet toe oproept om zulks te bedrijven.
      Je kunt dan concluderen dat zo iemand tot die religie behoort.

      2;Mensen die zich beroepen op de islam en zich niet schuldig maken aan haat en moord op andersdenkenden handelen niet in de geest van hun schrift.
      Omdat hun schrift er expliciet niet toe oproept om zulks niet te doen.
      Je kunt dan concluderen dat zo iemand niet tot die religie behoort.

      (in antwoord op Heldoppantoffels)
     • Marcel van Houten

      Succes met jouw zwart wit denken, sommige mensen hebben gewoon een vijand nodig hè!?

      (in antwoord op Jeroen Biegstraaten)
     • Jeroen Biegstraaten

      Dat is nu een opmerking die nergens op slaat.

      Op de man proberen te spelen en zodoende de boodschap te ontkrachten is een zwakke manier van verweer.

      Alleen hebt u zelf niet eens door ,dat u door deze werkwijze te gebruiken al bewezen hebt dat u niets kan brengen tegen wat er door mij geschreven is.

      Want iemand die meteen op de man speelt is niet in staat om op een heldere en gezonde manier een met valide argumenten onderbouwde discussie te voeren.

      Val mijn betoog maar aan ,maar niet mij of mijn zogenaamde gesteldheid of motief.
      Aangezien u daar niets van weet ,daar u mij niet persoonlijk kent.

      Maar doordat u mij kennelijk al in een hokje hebt geplaatst,en mij zwart wit denker noemt die vijanden nodig heeft,toont u aan dat u in ieder geval zelf zwart wit denkt en mensen in een hokje plaatst.

      (in antwoord op Marcel van Houten)
  • Marijn

   Geeft niet hoor Anna, het is ook gewoon een stuk overzichtelijker om zwart-wit te denken.

   In welk opzicht worden de aanslagen bloederiger? In vergelijking met wat? U beweert dus dat 90% van de moslims extremist is. Heeft u enig bewijs voor deze grove beschuldiging?

   (in antwoord op Anna)

Reacties niet toegestaan