Zwitsers complimenteren zichzelf

Zwitsers zijn de beste autorijders. Aldus de Zwitsers zelf. Vier van de vijf Zwitsers houden zich voor uitstekende weggebruikers. Geen ander volk heeft volgens de Neue Zurcher Zeitung inzake verkeersdeelneming een dermate hoge dunk van zichzelf. 
Het verzekeringsbedrijf AXA deed onderzoek onder 8.000 man in meerdere Europese landen en kwam tot deze conclusie. In Zwitserland zelf werden hiertoe 800 mensen ondervraagd. 
Tot op zekere hoogte komt dit oordeel nagenoeg met de werkelijkheid overeen, als het aantal verkeersdoden tenminste een indicatie is. Met 51 verkeersdoden per jaar per 1 miljoen inwoners is Zwitserland nagenoeg koploper veilig rijden. Alleen Groot-Brittannie steekt hier nog bovenuit, met 50 verkeersdoden per miljoen inwoners. 
Behalve regelmatig met de handy achter het stuur, is er nagenoeg niets aan te merken op het rijgedrag van de brave holbewoners. Behalve dit dan: in meerdere gevallen rijden ze door, als het stoplicht al op oranje is gesprongen! 
Tot zover de avonturen uit de Alpenrepubliek.

Bron(nen):   Neue Zurcher Zeitung