VS-leger: record zelfmoorden

Dit jaar hebben van januari tot oktober al 133 Amerikaanse soldaten in actieve dienst zelfmoord gepleegd, 18 meer dan in dezelfde periode in 2008. Vorig jaar lag het aantal zelfmoorden in het leger op 140 en dat aantal zal eind 2009 ongetwijfeld zijn gehaald. 
In percentages is dat 20,2 per 100.000 man, en dat is voor de eerste keer een hoger percentage dan in de burgermaatschapij het geval is (19,2 per 100.000 Amerikanen). 
Over mogeijke oorzaken werd door de legerleiding geen mededelingen gedaan. Wel beweerde de generaal van de Suicide Prevention Task Force dat er betere preventie-programma's zullen komen. Ook zal het leger samen met de National Institute of Mental Health een diepgravend onderzoek starten over zelfmoord onder militairen.

Bron(nen):   Bloomberg