5 dingen die je (misschien) niet wist van de Bijbel

1. Er zijn heel verschillende versies van de schepping
Er is veel ruzie over het scheppingsverhaal, maar het scheppingsverhaal bestaat helemaal niet. In het eerste hoofdstuk van Genesis staat het bekende verhaal, waarin god groot begint met de sterren en het heelal en eindigt met de mens.
In het tweede hoofdstuk van Genesis staat een heel andere versie. Maar Psalm 104 en Job 38 hebben weer andere scheppingsverhalen. In Psalm 74 zijn er monsters als god begint met scheppen; die waren er in Genesis niet. En dan is er ook nog iets over de schepping in het boek Spreuken (9).
2. De God van de Borsten
In de bijbel komt een figuur voor die God van de Borsten wordt genoemd. In christelijke vertalingen wordt dat weggemoffeld als Almachtige God, maar in het Hebreeuws staat er echt El Shaddai, twee borsten. Genesis: "Mogen de God van de twee borsten je zegenen, je vruchtbaar maken en zorgen dat je je vermenigvuldigt." Zo lijkt de Bijbelse god toch sprekend op een vruchtbaarheidsgodin uit primitievere tijden.
3. Het gaat in de bijbel niet steeds over god.
Er zijn twee Bijbelse boeken waarin het woord god niet valt: het boek Esther en het Lied van Salomon.
4. De vier evangelieverhalen vertonen sterke verschillen
De vier evangelieverhalen verschillen niet alleen, ze zijn hier en daar ronduit strijdig. Het kerstverhaal is overal anders (of ontbreekt), de dood van Jezus is niet hetzelfde, er zijn verschullende personen die het lege graf ontdekken. Kortom, op hoofdpunten – geboorte, dood en opstanding – zijn beslissende verschillen.
5. De Bijbel is geen boek.
Het zijn een heleboel boeken, aanvankelijk in het Grieks ta biblia. Dat beteken: de boeken. En dat klopt: de bijbel is een verzameling verhalen, spreuken, opdrachten, poëzie.

Voor wie dit niet gelooft: deze wijsheden komen van professor Timothy Beal hoogleraar in het bijbelwetenschappen, auteur van vele boeken over de Bijbel en medewerker van zowel The New York Times als The Washington Post.

 

 

Bron(nen):   Askmen