Zo streng is de lockdown in andere landen

Heel Europa worstelt met de tweede coronagolf. Vrijwel elk land werd verrast en moest vol in de ankers om te voorkomen dat het een tsunami zou worden. Het patroon: het aantal besmettingen steeg grofweg vanaf augustus/september, daalde na maatregelen en stagneert nu, op een te hoog niveau. Toch is het in de meeste landen niet zo streng als nu in Nederland.

Een overzichtje:

WinkelsScholenHorecaBioscoop,
sportschool
AvondklokGasten
Belgiëopenopendichtdichtja1 gast
Duitslanddichtdichtdichtdichtneemax. 1 huis
houden
5 volwassenen
Spanjeopenopenopenopenjabeperkt
Frankrijkopenopendichtdichtjabeperkt
Italiëopenopengedeelte
lijk open
(in geel gebied)
gedeel
telijk
open
jabeperkt
Engelandopenopendichtgedeel
telijk
open
neeniet rei
zen
naar
risico
gebied
Portugalopennopenopenopenjabeperkt