Baby Eline overleed in het LUMC: wat ging er mis?

In 2011 raakte een baby vlak na haar geboorte in het Leids Universitair Medisch Centrum door zuurstofgebrek in coma. Twee weken later overleed de kleine Eline. Volgens de ouders heeft het ziekenhuis ernstige fouten gemaakt. De betrokken kinderartsen zouden te traag hebben gereageerd. Ook zou het leven van het kindje actief beëindigd zijn door het toedienen van morfine en dormicum, zonder instemming van de ouders. Het LUMC heeft echter een natuurlijke dood gerapporteerd. De medicijnen zouden uitsluitend zijn toegediend om de pijn te verzachten van het verwijderen van de beademingstube. De zaak diende deze week voor het regionaal tuchtcollege in Den Haag. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg was er geen sprake van vermijdbare fouten. Wel werd gaandeweg de hoorzitting deze week duidelijk dat het LUMC erg veel problemen heeft met het elektronisch patiëntendossier. Het duurde 1,5 jaar voordat het LUMC de nodige documenten kon leveren. Ook de inspectie kreeg aanvankelijk slechts een half dossier, dat bovendien tegenstrijdige informatie bevatte. Volgens de ouders heeft het LUMC opzettelijk dingen verdraaid in het dossier. 'De treurige werkelijkheid is dat niemand in het ziekenhuis op dit moment weet op welke knop hij moet drukken om een volledig dossier uit te draaien', zegt de advocate van het LUMC. Het regionaal tuchtcollege doet uitspraak op 14 januari 2014. Een reconstructie van de gebeurtenissen en het relaas van de ouders kun je lezen in de Volkskrant (betaald).

Bron(nen):   de Volkskrant 1   2 (betaald)