Dertienjarig meisje sterft vijf dagen na wissel-uithuwelijking – het vervolg

Het 13 jarige meisje van wie we gisteren berichtte dat ze 5 dagen na haar huwelijk doodbloedde, was door haar 23-jaar oude echtgenoot gebonden en bij herhaling gewelddadig gedwongen tot seks. Dat zeggen haar moeder, de politie en de medische rapporten. Nijama Ahmed, de moeder, had haar dochter geprobeerd te overtuigen het bed te delen met haar man, zodat ze de familie niet te schande maakte. Maar daarvan heeft ze spijt. "Het leek alsof ze in elkaar was geslagen."
Echtgenoot Abed al-Hikmi probeerde het eerst anders. Hij ging langs bij de lokale medische post om kalmeringsmiddelen te halen, zodat zijn bruid niet langer tegenstribbelde. De medici wilden niet meewerken.  Daarna zorgde hij door haar te binden dat hij zijn gang kon gaan. 
"Toen ze het ziekenhuis werd binnengedragen, meer dood dan levend, fluisterde ze dat haar man haar had gebonden en heel gewelddadig was," zegt haar moeder

Hebben we iets te maken met Jemen, waar dit soort dingen vaker voorkomen. We citeren het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Sinds 1978 bestaat er een ontwikkelingsrelatie met Jemen. Bij de landenkeuze speelde de armoede en onderontwikkeling van Jemen een voorname rol. Getracht wordt bij te dragen aan het proces van natievorming na de eenwording in 1991, de sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren en daardoor tevens een bijdrage te leveren aan het proces van democratisering. Jemen behoort tot de 36 partnerlanden waarmee Nederland een duurzame ontwikkelingsrelatie onderhoudt.

De samenwerking met Jemen concentreert zich op de sectoren onderwijs, water en gezondheidszorg. Speciale aandacht wordt besteed aan het verkleinen van de achterstandspositie van vrouwen en meisjes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan armoedebestrijding, goed bestuur en mensenrechten, de opvang van Somalische vluchtelingen en het verbeteren van het ondernemingsklimaat.

Nederland geeft jaarlijks vijfentwintig miljoen euro ontwikkelingshulp aan Jemen. De hulp is als volgt verdeeld: onderwijs: 8,5 miljoen, water: 6,5 miljoen, gezondheidszorg: 5,5 miljoen, armoedebestrijding: 1 miljoen, goed bestuur en mensenrechten: 1 miljoen, opvang van Somalische vluchtelingen: 0,5 miljoen, verbeteren van het ondernemingsklimaat: 0,5 miljoen.

In het kader van de realisatie van de ‘Millenium Development Goals’ gaat er speciale aandacht uit naar het bestrijden van armoede en het behalen van de MDG’s. Het is echter niet waarschijnlijk dat Jemen, met de huidig beschikbare middelen, de acht ‘Millenium Development Goals’ in 2015 zal behalen.

Op het gebied van MDG 4 en 5 (moeder- en kindsterfte) en de daaraan gerelateerde MDG 3 (gelijke rechten voor mannen en vrouwen) loopt Jemen ver achter. De moedersterfte is één van de hoogste ter wereld. De positie van de vrouw in Jemen is sterk ondergeschikt aan die van de man. Het aantal vrouwen dat (basis)onderwijs heeft genoten is erg laag en ook beschikken vrouwen over aanzienlijk minder rechten dan mannen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is een sterk op tradities geënte conservatieve Islamitische cultuur en samenleving.

Bron(nen):   Associated Press/Newser