Moet de kerk nog langer subsidie krijgen?

In tijden van crisis worden allerlei uitgaven tegen het licht gehouden en dat leidt soms tot regelrechte verrassingen. Zo wist Welingelichte Kringen echt niet dat Duitse kerken jaarlijks 460 miljoen euro aan subsidie krijgen.
Een mooi bedrag waarvan vast veel goede werken worden verricht, vraag is alleen of het er nog steeds vanaf kan. Naar blijkt, zijn het de deelstaten die jaarlijks heel veel geld in de kerken pompen, zowel in de katholieke kerk als de 'evangelische Kirche.'
Omdat de kerk in Duitsland veel meer macht en invloed heeft dan in ons land, dienen mogelijke bezuinigingen met de grootst mogelijke omslachtigheid te worden gebracht. 'Wir müssen überall sparen, auch bei den Kirchen,' piept een SPD'er in Der Spiegel.
Deelstaat Beieren is ronduit royaal: daar krijgen de roomsen 65 miljoen per jaar en de protestanten uiteraard veel minder. Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen - overal keert de deelstaat-regering de collectezak om op het altaar en wisselen de harde euro's van eigenaar.
Ja, aan de privileges van de kerken mag nu weleens een einde komen, mompelt een enkele liberale politicus, maar in het stuk in Der Spiegel krijgen we niet te lezen dat de partij van Angela Merkel hier ook zo over denkt. 
Het zal toch niet zo zijn dat de Duitse kerken opeens in berooide staat achterblijven? Daar wordt vast iets op gevonden, zelfs in tijden van grote bezuinigingen...

Bron(nen):   Der Spiegel